درګیری میان پناهجویان افغان یکنفر کشته وسه نفر زخمی شده

با تاسف که دیروز شنبه مورخ ۱۳فبروری  اطلاع یافتیم در نتیجه چاقو کشی میان ګروه  ده بانزده نفری در کنار قرارګاه پناهجویان ( مسکن پناهجویان ) واقع یوسنه Ljusne در منطقه Söderhamn یکنفر کشته شده وسه نفر زخمی ګردیده اند . این جوانان (جنګجو که ظاهرا از جنګ فرار کرده اند ! ؟ ) با موتر های شخصی غرض جنګ نمودن وچاقو کشی به قرارګاه پناهجویان آمده بودند

امروز روزنامه افتون بلادت به نقل از پولیس نوشته که افراد درګیر در چاقوکشی اتباع افغانستان بوده اند. شخص مقتول که بیست سال عمرداشت در موتر شخصی درراه شفاخانه جان خود را ازدست داد .  یکنفر که بیست سال عمردارد و در اپارتمان خود مخفی شده بود توسط پولیس ګرفتار و زولانه شده به نظارتخانه منتقل شد . سه نفر مظنون دیګر فعلا آزاد شده اند

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22263059.abLämna ett svar