داکترآصف حلیمی جراح ورزیده افغانتبار جز تیم جراحی است که یک آله جدید را درعملیات جراحی پانقراس برای اولین بار درجهان استفاده نمود

داکترآصف حلیمی جراح ورزیده افغانتبار جز تیم جراحی است که یک آله جدید را درعملیات جراحی پانقراس برای اولین بار درجهان استفاده نمود.

داکترآصف حلیمی،جراح ورزیده افغانتبار جزء تیم جراحی ویستربوتن (Västerbotten) است  که یک وسیله و آله جدید را در عملیات ‌پانقراص استفاده نمودند. تیم جراحی ویستربوتن اولین جراحان در جهان هستند که یک وسیله جدید را باراول درعملیات پانقراص (bukspottskörteln ) استفاده نمودند.

گفتنی است که داکتر آصف حلیمی یکی از معدود جراحان ورزیده سویدن در بخش پانقراص است . او مدت طولانی در شفاخانه هودینگه استاکهولم بصفت متخصص و جراح پانقراص ایفای وظیفه نمود و اینک مدت ششماه میشود که بصفت متخصص ومسوول جراحی پانقراس در شفاخانه وابسته به پوهنتون اومئونورلند (Norrlands Universitetssjukhus Umeå)  ایفای وظیفه مینماید. او همزمان مصروف نوشتن رساله دوکتورای خویش است و چندی قبل نیز مقاله علمی در مورد تحقیقاتش پیرامون   ” مایع کیست و لعاب دهن ” در نشریه های معتبر  نشر شده و اینک آن تحقیقات به زبان ساده تر چاپ گردیده است.

تحقیقات داکتر آصف حلیمی پیرامون  ” مایع کیست و لعاب دهن ” در فارمات پی دی اف PDF Onkologi Sverige

اکنون داکتر آصف حلیمی جز تیمی جراحان است که یک آله جدید را در عملیات پانقراس برای اولین بار در جهان استفاده نموده است . او در این عملیات جراح عملیات پانقراس بود ومیتود جدید زیر نظر داکتراوربن ارنیلو(Urban Arnelo) ـ  یکی از جراحان ورزیده در سطح جهان صورت گرفت .

گزارش استفاده میتود جدید با آله جدید در عملیات پانقراس در نشریه ایالت ویستربوتین (Västerbotten) بازتاب یافته که توجه تان به آن معطوف میگردد.

اوربان ارنیلو(Urban Arnelo) دوسنت  (docent) و شف  عمومی بخش جراحی وستربوتن (Västerbotten) این وسیله اوپتیکی جدید را در عملیات استفاده نمود. او خودش در انکشاف این وسیله جدید و تکنیک استفاده از آن نقش داشته است.

بخش های از تیمی که عملیات را انجام داده اند در تصویر از چپ به راست دیده میشوند:

روبرتو والنته (Roberto Valente ) متخصص جهاز هضمی و اندوسکوپی، آصف حلیمی متخصص جراحی، اوربان ارنیلو(Urban Arnelo)  متخصص جراحی ویکی از بهترین جراح در سطح جهان، انا لافگرن  (Anna Löfgren ) نرس جراحی و جان  ایریک (Jan-Erik Karlsson)  نرس اندوسکوپی.

تشخیص و تداوی امراض پانقراص با وسایل قبلی دشوارتر بوده اما با استفاده از وسیله جدید عملیات ها آسانتر و مصونتر میشود.

وربن ارنیلو(Urban Arnelo) میگوید که ابزار جدید بسیار کوتاه تر بوده و استفاده ازان نیز آسانتر است . در جریان عملیات  این آله به آسانی داخل نل های پانقراص گردیده حدود و جسامت تومور و ساحه مرضی را دقیق تعیین مینماید. به این ترتیب حدود عملیات را بهتر تعیین کرده از تخریبات بیشتر جلوگیری مینماید. استفاده از این وسیله برای جراح بسیار ساده و عملی بوده و در کل خارق العاده است. در حال حاضر در جراحی پانقراص از وسایلی استفاده میشود که بااستفاده از آن تعیین دقیق حدود تومور وکیست دشوار بوده در نتیجه احتمال باقی ماندن یک قسمت تومور وجود داشته و یا بر عکس قسمت بیشتر پانقراص برداشته میشود.

این آله جدید شکل انکشاف یافته ابزار قدیمی بوده برای آسانی عملیات ها، در درجه اول کیست ها(cystor)  طراحی شده است. اما میتوان از آن برای سنگ ها در پانقراص نیز استفاده نمود. ابزار های قبلی کمتر عملی بوده استفاده از آن مشکلتر بود.

اوربن ارنیلو(Urban Arnelo) می‌گوید که این میتود باعث شده است که در دو سوم واقعات عملیات های متفاوت را نسبت به آنچه پلان شده بود انجام دهیم زیرا چیز های را کشف نموده ایم که نمیتوانستیم توسط معا ینات رادیوگرافی ببینیم. وقتی کیست های خطرناک به موقع کشف و برداشته شود خطر مبتلا شدن مریض به سرطان پانقراص کم می شود که در بسیاری حالات کشنده است.

به گفته داکتر آصف حلیمی سرطان پانقراص از دو طریق بوجود می آید: یکی از غدود و دیگری از کیستها . این آله جدید به آسانی داخل نل های پانقراص شده و با استفاده از این آله ، جراح میتواند تمام ساحه مرض را با چشم خود بوضاحت مشاهده نماید. با استفاده از این آله و میتود جدید عملیات پانقراص با دقت ، اطمینان و موفقانه انجام یابد.  

این داکتران و جراحان ورزیده راه را برای متخصصین دیگر باز نمودند که یک افتخار بزرگ و گام بزرگ در بخش جراحی پانقراص محسوب میگردد.

 انجمن افغانها در سویدن برای داکتر آصف حلیمی این موفقیت را تبریک و تهنیت گفته موفقیتهای مزید برایش آرزو مینماید.

ترجمه و نگارش:  ن. س

منبع :

https://www.regionvasterbotten.se/vasterbotten-forst-i-varlden-med-ny-teknik-vid-operation-av-bukspottskorteln?fbclid=IwAR1Q9wxpp-eO_GVbgYRerbnrjqvNKuzL5oyObBQJL9JKJ4FdBZe8h1KbMV8Lämna ett svar