داستان ملا محمد جان

تلخیص , ترتیب و صدا از ضیادانش

در آستانۀ نوروز و سال نو قرار داریم 
وقتی از سال نو و نوروز میگویيم ناخود آگاه در ذهن ما نام (ملا محمد جان) و مزار شریف تداعی میشود. اما آیا میدانید این ملا محمد جان کی بود؟ و چرا سراینده گان او را به مزار شریف و سیر گلی لاله زار دعوت میکنند؟ 
شعبۀ فرهنگی انجمن افغانها در سویدن افتخار دارد که به پیشواز بهار و سال نو، به سلسلۀ پخش مطالب ویژه، داستان ملا محمد جان را تقدیم میکند. 
شما میتوانید این داستان را هم به شکل صوتی و تصویری بشنویید و ببینید و همچنان هرگاه خواسته باشید میتوانید متن آن را نیز مطالعه نمایید.Lämna ett svar