خورشيد نور ـ هنرپيشه مشهور افغانستان

پیام رسای یک هنرمند

خانم خورشید نور یکی از هنر پیشه گان موفق، منور و شایسته سینما، شخصیت است که هر کرکتر برایش پیشنهاد یا سپرده میشد، نقش را در درامه های رادیویی، نمایشات تیاتری، تلویزیونی و فلم های هنری سینمایی، عالی و موزون بازی کرده میدرخشید

 اگر از همه سینماگران و هنر پیشه گان دو دهه قبل بپرسید که خورشید نور چگونه یک شخصیت بود و هست و توانایی اش را در اجرای نقش بکدام پیمانه تبارز میداد، همه از او به بزرگی یاد میکنند که توجه خوانندگان را به نظریات هنرمندان و مصاحبه با ایشان جلب میکنیم: ابوسلیمان
انجنیر لطیف احمدی کارگردان و رییس افغان فلم با لبخندی از رضایت گفت:«خورشید نور از جمله اکتریس های چیز فهم، با درک و مؤفق است که بانوان، زنان و هنر پیشه ها، مهارت های خانم خورشید نور را تمجید مینمایند و حرکات جدی و بجای او اسباب آموزش آنها شده است، چون خورشید، نقش را با صمیمیت و جرئت بازی میکند.» تیمور حکیمیار یکی از کارگردانان سینما و رییس فرهنگ، بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی خورشید نور را شخصیت صاحب درایت و حاکم در اجرای نقش میداند و دلیل میآورد که نقش سپرده شده را قبل از قبل مورد مطالعه و شناسایی قرار میداد، این عمل او یگانه راز مؤفقیتش بشمار میآید. آقای حکیمیار در فلم سینمایی (عشق من، میهن من) از ساخته مرحوم توریالی شفیق، (سفر) از کارگردانی های سعید اورکزی و (اراده) از موسی رادمنش همبازی میداند خورشید نور را از جمله زنان منور، شایسته و دانسته که هیچ گاهی نقش را کوچک نشمرده و به عظمت کارش پرداخته میداند. خانم یاسمین یارملکه خود در زمره هنر پیشه گان موفق سینماست، خورشید نور را چهره سر شناس و ممتاز تیاتر و سینما میداند، در فلم سینمایی (حماسه عشق) ساخته انجنیر لطیف، در باره همبازی شدن با او ابراز نظر میدارد که خورشید جان نور، با من و صابره جان صمیمانه رفتار داشته میگفت: عزیزانم، اجرای نقش را باید دانسته و با جرئت تمام به اجرا گرفت تا طرف انتقاد کارگردان قرار نگیریم، این شیوه را من تا هنوز در کارهای هنری ام با دقت فراوان به کار می بندم و خاطرۀ خوش از خورشید جان در ذهنم روشن است.» مدتی است که خانم خورشید نور با ما از کشور سویدن در تماس میباشد، آرزو دارد برنامه های هنری و فرهنگی اش در کشور تحقق پیدا کند. وی با صدای رسا، پیام موثر و با یک حالت خاص که ویژه هنرمندان مقتدر است توضیح داد: نخست احترامات من و دیگر زنان افغان مقیم کشور سویدن و همراهان سفری که در لندن داشتیم را تقدیم مسوول نشریه غیر حزبی، آزاد و ملی ارمغان ملی و تیم همکارشان مینمایم که مطالب شان بیان خردمندانه مطابق خواست مردم و نیاز زنان است، موفقیت روز افزون مقدم راه شان. دیگر صدای خود را رسا تر بلند میکنم و پیام هایی دارم تا به آن توجه صورت گیرد و تحقق یابد. ابوسلیمان: خانم خورشید نور لطفاً در زمینه بیشتر توضیح بدهید؟ خانم خورشید نور با صدای موزون، مصممانه افزود: من و عده دیگر از زنان منور افغان، همصدا هستیم و میکوشیم که زنان افغان دیگر در حاشیه باقی نمانند، تجارب تلخ روزگار نشان داده که دولتمردان و سیاسیون همیشه با طرح ها و استراتیژی خاص، مردان را در تعین سرنوشت مطرح ساخته اند، ولی زنان را دایماً در حاشیه و ردۀ دوم قرار میدهند. ما صدای خود را بلند کردیم تا گوش های شنوایی را به شنیدن صدای رسای مان دعوت کنیم، همچنان پیام هایی داریم تا حکومت جدید سعی بدارند و دیگر اجازه ندهند در خارج، افغانستان و مردم آن را وارونه جلوه کند، یعنی اینکه افغانستان کشوریکه دایماً در آن آتش جنگ و خشونت زبانه میکشد مردم بعضاً در نتیجه جنگ دارای روحیات خشن و بی رحم دیده میشوند، گر چه ما از واقعیت تلخ چند دهه قبل میدانیم که حاکمان دیو، دد و کین، جنگ را در کشور با فرهنگ سیاه آن وارد کردند و کشور به ویرانه مبدل و دار و ندارش به باد فنا رفت، جنگسالاران حکمروایی کردند، گذشت، حال افتخار داریم که در کشور عزیز ما مطبوعات وجود دارد، رسانه ها به کارشان ادامه میدهند، حکومت جدید در حال شکل گیری است، قحط رجال نیستیم، بی ارزشی و امن گسترده است. با وجود همه مشکلات دیگر مردم ما (زن و مرد) بیدار اند و احساس مسوولیت میکنند تا دیگر در گرو گروهی نباشیم بر ما حاکم نباشند، منافع ملی در سرخط همه اقدامات تجلی داشته باشد، کار به اهل آن سپرده شود، شایسته سالاری نه تنها در حرف بلکه در عمل پیاده شود، زنان که نیمی از پیکره جامعه اند برای شان موقف و صلاحیت هایی داده شود تا در ارتقأ و پیشرفت سهیم بوده بتوانند حق و دَین خود را در کنار مردان نیکو سرشت ادا نمایند. همچنان همردیف به این صداها و پیام ها پلان دارم به همکاری دوستان خود از زنان خلاق و مبتکر پورتریت فلم ها بگونه مستند تهیه بداریم تا جهان ببیند و توانایی زنان افغان در عرصه های مختلف زندگی با استعدادی که دارند تجلی بیابد و ابتکارات شان با این ساخته ها مایه تعجب و تحسین قرار گیرند. ابوسلیمان: خانم خورشید نور این اقدامات تان را از طریق کدام ارگان میتوانید عملی سازید؟ خانم خورشید میخندد و علاوه میکند: من دوستان خوب و مجرب دارم و این اقدام را از طریق موسسه فلمسازی رادمنش فلم میخواهم به اکمال برسانم، چون آقای موسی رادمنش از زمره سینماگران مستعد ما اند که دوست دارد با دوستان مرووت نماید و ساختار های مشترک را به نیکویی می پسندد. آرزومندیم، شما روزی شاهد افتتاح کار مشترک ما با رادمنش فلم باشید. ابوسلیمان: خانم خورشید نور، از شما نیز سپاس که از نشریه قدر کرده ما را از موضوعات مطلع ساختید، موفقیت همراه باشما. خانم خورشید: امتنان میکنم، سرفراز باشید

منبع : ارمغان جوانانLämna ett svar