خرابی اوضاع امنیتی در افغانستان و موج کودکان تنهای پناهجو به سویدن

شکيلا عيدي زاده

تعداد کودکان تنهای پناهجو ازدیاد یافته ولی شمار کمون هاییکه از این کودکان سرپرستی نمایند تغییری نکرده است

اوضاع امنیتی در افغانستان روز به روز وخیم تر می شود. دلیل این ناآرامی ها انتخابات ریاست جمهوری در ماه آینده عنوان شده است. قوای نظامی امریکایی حملاتی را در جنوب و جنوب شرق افغانستان از چند ماه قبل آغاز نمود تا زمینه شرکت مردم در انتخابات را میسر سازد.  یکی از دلایل پراگنده شدن ناآرامی ها حتی در مناطقی که قبلآ آرام گزارش می شد، این حملات دانسته می شود. با پراگنده شدن نیروهای طالبان از سنگر هایشان در جنوب افغانستان این نیرو ها مقاومت خود را به سنگر های تازه انتقال داده اند. وزیر دفاع سویدن  ستين توليفورش ،امروز در مقاله در روزنامه  داگنس نيهيترمی نویسد که حضور سربازان سویدنی در افغانستان بخاطر افغانستان و همچنین برای حفظ امنیت در داخل کشور سویدن است. به گفته وی حقوق بشر جهانی ست و افغان ها هم شامل آن می شوند. در حال حاضر ازادی آنها از طرف نیروهایی که می خواهند انتخابات پیش رو را تخریب نمایند، تهدید می شود. سویدن همراه با ۴۰ کشور دیگر تحت رهبری سازمان ملل متحد وظیفه مهمی را در برگزاری انتخابات با امن به عهده دارد. نباید اجازه داد افغانستان در دست تروریست ها بیفتد.
نشانه های این  ناآرامی ها در داخل سویدن هم در این روز ها با موج کودکان تنهای پناهجو افغان  دیده می شود. بر اساس گزارش روزنامه داگنس نيهيتر تنها در هفته اخیر ۴۵ کودک تنهای افغان به مالمو آمده اند و در خواست پناهجویی کرده اند. این تعداد افزایش قابل ملاحظه ایست و کمبود جا در کمون های سویدن برای پذیرش این رقم غیر قابل پیش بینی باعث آن شده تا این کودکان پناهجو مدت طولانی در خانه های موقت ( خانه هاي ترانزيتي ـ گرداننده سايت ) بمانند. به نظر بابک رحیمی، ژورنالیست اقامت طولانی این کودکان در مراکز ترانزیتی تآثیرات روانی بدی را بر آنها می گذارد.
 به دلیل کمبود جا در مراکز ترانزیتی در مالمو در ماه گذشته یک مرکز تازه برای جا دادن کودکان تنهای پناهجو تاسیس شد. در حال حاضر۸۴ کودک تنها در مراکز ترانزیتی بسر می برند. اگر تعداد این کودکان بیشتر از جا های موجود در مراکز ترانزیبی مالمو شود، آنها را در هوتل ها که چاره جویی مناسبی هم نیست، نگهداری خواهند کرد. تعدادی از این کودکان مدت یک سال در سفر بوده اند و از نگاه روانی حالت خوبی ندارند.  بابک رحیمی می گوید که انتقال به موقع این کودکان در کمون ها مشخص زمینه های خدمات روانی را برای آنها میسر می کند.
رئیس ارتباطات سازمان ملل متحد در امور مهاجرین ، هاني ماتيسن ناآرامی های اخیر در افغانستان را از عوامل این افزایش می داند. او اضافه می کند که در حاشیه قرار گرفتن افغان ها در ایران و پاکستان یکی از عوامل دیگر در بالا رفتن تعداد کودکان پناهجوی تنها است. این دو کشورکه ملیون ها افغان را پناه داده اند در این اواخر آنها را به جبر به افغانستان بر می گردانند. شماری از کودکان تنهای پناهجو قبلآ در ایران و پاکستان بسر برده اند.
بیشتر این کودکان که بین سنین ۱۴ و ۱۷ هستند از افغانستان و سومالیا میایند. امروز در سرتاسر سویدن ۲۵۰ کودک و از جمله ۸۴ تن در مالمو منتظر پذیرش از طرف یکی از کمون ها هستند. در حدود نیمی  از آنها بیشتر از چهار ماه را در مراکز ترانزیتی به سر می برند.
از جمله ۲۵۰ کمون در سویدن ۱۰۰ کمون قرارداد پذیرش کودکان پناهجوی تنها را امضآ کرده اند و بقیه کمون ها اظهار داشته اند که شرایط پذیرش این گروه را ندارند. به عقیده بابک رحیمی بحران اقتصادی عامل دیگریست که کمون ها نمی خواهند کودکان پناهجوی تنها را بپذیرند.

shakila.edizada@r.se

منبع : سايت پژواک

درين مورد به زبان سويدني بخوانيد

https://www.afghanha.se/asylsoekande/564-vag-av-tonarspojkar-som-flyr-fran-afghanistan-till-sverige.html

 Lämna ett svar