خبرغم انگیز قتل دو جوان افغان در استاکهولم

 

با درد و اندوه بازهم يك خبر غم انگيز از كشته شدن دو افغان در يك اپارتمان در منطقه سودرتيليSödertälje شهر استاكهولم در روزنامه افتون بلادت به چاپ رسيده است . 

دو نفر ، يك پسر جوان 21ساله با اقامت پنجساله در سويدن ( قبلا به عنوان پناهجوي صغير تنها از ايران به سويدن امده بود ) و يك دختر جوان تازه وارد و بدون اقامت در يك اپارتمان كشته شده و حدود يك هفته درهمان اپارتمان قفل مانده بودند.

 

بر طبق اظهارات يكي از افغانها ، چندي قبل يك پسر افغان با همين دختر مقتول وارد خانه پسر 21ساله مقتول ميشوند . روي تصادف دختر مقتول دوست اسبق صاحب خانه (پسر مقتول ) ميباشد و ميل ندارد كه با پسر اولي برگردد . اما پسر اولي تهديد مينمايد كه از او فلم هاي دارد .
بر طبق اظهارات محمد علي دوست مقتول او اين دختر تازه وارد را صرف چندبار نزد پسر مقتول ديده بود . پسر مقتول در يك محل كهن سالان كار ميكرد و چند روز به كار نرفته بود . همكار مقتول بالاخره به پوليس زنگ ميزند و بدين اساس اجساد دو نفر توسط پوليس كشف ميشود . جسد دختر زير يك پرده پنهان شده بود ولي جسد پسر چندين جا صدمه شديد ديده بود . به احتمال قوي اين قتل دوگانه چند روز قبل صورتگرفته باشد . اطلاعات بيشتر را در لينك زير بخوانيد

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22142868.abLämna ett svar