خانم نسیمه رزمیار از یک کمپ پناهجویان در فنلند دیدار نمود

تصاویر و توضیح  یکی از مخاطبین صدای مهاجر از فنلند
تاریخ نشر : ۲۱ نومبر ۲۰۱۵
هفته گذشته در فنلند ، در یکی از مناطق شهر لاهتی کمپی برای مهاجران باز شدکه مردم منطقه تا به حال با مهاجرین خارجی برخورد نداشتند .دیشب مجلسی بر گزار شد تا مردم شهر بیایند و با مهاجرین اشنا شوند

 

در همین رابطه خانم نسیمه رزمیار( اولین وکیل خارجی تبار و منتخب مردم در پارلمان فنلندو افتخار افغانستان) به این مجلس امده برای بزرگان پولیس و مردم منطقه سخنرانی با شکوهی کرد و از حق و حقوق مهاجرین بخصوص افغانها دفاع کرد و به مردم گفت : خانواده من اولین خانواده خارجی هست که در فنلند حدود 23 سال پیش قبول شد و من از امکانات استفاده کردم و حال وکیل مردم در پارلمان هستم 
خلاصه اینکه خانم رزمیار نظر مردم منطقه که تعدای مخالف مهاجر بودند را جلب کرد
در پایان خانم نسیمه رزمیار به افغانها قول داد تا باز هم با وزیر مهاجرین در رابطه با مشکل افغانها صحبت خواهد نمود
افرین به شیر زن افغان که دیشب مایه سر بلندی ملت اش شد
همچنین به مهاجرین افغان گفت که در پارلمان یک سلسله مشکلات افغانها که جدی هست بازهم با وکیلهای دیگر در میان میگذارد و از دولت خواهان رسیدگی به معضلات مهاجرین افغان خواهد شد

 بیشتر در فیسبوک افغانهاي سویدن

https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D9%86-121226484580698/Lämna ett svar