خانم سمیرا نوا کاندید افغانتبار برای دومین بار به پارلمان دنمارک راه یافت

در فرایند انتخابات پارلمانی کشور دنمارک که بتاریخ اول نوامبر سال ۲۰۲۲ برگزار گردید ، محترمه سمیرا نوا کاندید افغانتبار از حزب رادیکال چپ دنمارک با کسب رای چشمگیر از حوزه کوپن هاگن برای دومین بار موفق گردید تا به پارلمان آنکشور راه بیابد .
گرداننده گان سایت و صفحه ی فیسبوک افغان های سویدن بنمایندگی از جامعه ی روشنگر و روشنفکران افغان در سویدن این موفقیت را برای بانوی با افتخار و با رسالت ، سمیرا نوا و همه هموطنان عزیز ما صمیمانه تبریک و تهنیت می گوید.


Lämna ett svar