حکومت خواستار اخراج بیشتر پناهجویان شده است

حکومت از پولیس خواسته است که تعدادیبیشتری ازپناهجویانی که به درخواستی شان پاسخ منفی داده شده  اخراج نمایند 

سورن کلرتون (Sören Clerton )رئیس پولیس سرحدی میگوید که پولیس مرکزی هدایات جدیدی را برای ادارات مربوط پولیس در زمینه ارسال خواهد نمود

اکنون کمبودی شدید مسکن برای پناهجویانی که به سویدن می آیند وجود دارد. در اردوگاه های اداره مهاجرت به تعدادی 12000پناهجوزندگی میکنند  که به درخواستی پناهندگی شان پاسخ منفی داده شده است. از انجمله حدود 7000 دوسیه اخراجی به پولیس سپرده شده تا آنها را به زور از سویدن اخراج نمایند

حکومت یکسال قبل از پولیس خواست که اخراج پناهجویان را در اولویت کار خود قرار دهدو آنهائیرا که در اردوگاه های اداره مهاجرت بودوباش دارند اخراج نمایند. پولیس مرکزی در خزان سال گذشته به 21 اداره پولیس نامه مخصوص ارسال نمود

اکنون به نظر میرسد که حکومت یکباردگر آنرا یادآوری نموده تا پولیس اخراج پناهجویان را تشدید نماید
سورن کلیرتون رئیس پولیس سرحدی میگویدکه بطور کل میتوان گفت که مسئله با وجود این همه هدایات دراولویت قرار ندارد

استیفان ماتینگو رئیس بخش دیپورت در اداره پولیس اوپسالا با نظر سورن کلیرتون موافق است و خاطر نشان میسازد که کار در زمینه باید موثر شود اما نباید جنبه های انسانی قضیه را فراموش نمود. او اضافه میکند که ما با انسان های سروکار داریم که چندین بار از جنگ فرار کرده و از کشور های دیگر عبور نموده وتا اینجا رسیده اند، گرچه امکانات اینرا بدست نیاوردند تا در اینجا بمانند. وقتی به نتایج نگاه میکنیم باید این فکتور ها را در نظرداشت. اگر کسی  به روز دوشنبه به زور دیپورت میشود باید تا روز جمعه صبرنمود که امکان دارد داوطلبانه به وطن خود برگشت نماید که این شیوه هومانیستی است و همچنان برای جامعه صرفه جویی میکند وهم از وسایل اجباری اجتناب صورت میگیرد که خرچ هنگفتی به این موضوع گره خورده است

سایت افغانها

اصل مطلب از سایت رادیوی سویدن

Polisen ska prioritera utvisning av asylsökande

 

سایت پژواک گزارشی در زمینه نشر نموده استوبدین شرح

دولت خواستار اخراج شمار بیشتری از پناهجویان است

دولت اعلام کرده است که پلیس سوئد(سویدن ) باید برای اجرای حکم اخراج پناهجویان تلاش بیشتری کند، سورن کلرتون  رئیس پلیس مرزی سوئد
– ما از طرف پلیس مرکزی خط مشی جدیدی برای ادارات مختلف ارسال خواهیم کرد.
دولت خواستار اخراج شمار بیشتری از پناهجویان است
آریان احمدپور در سال ٢٠١٠ پس از اقامت های موقت در بسیاری از کشورها به سوئد آمد. او در طی اقامت کوتاه مدت خود در سوئد و علی رغم دریافت سه بار پاسخ منفی به درخواست پناهندگی اش، در یک تعمیرگاه خودرو مشغول به کار شده و در کار خود نیز پیشرفت کرده است. کارفرمای آریان طبق یک نامه رسمی تضمین کرده است که او به محض دریافت اجازه اقامت می تواند مجددا به کار خود بازگردد. همزی آریان احمدپور نیز که تابعیت سوئدی دارد باردار است.
اما به گفته سورن کلرتون این مسائل دلیلی برای دریافت اجازه اقامت آریان احمدپور نبوده و دستگیری و احتمالا اخراج او توسط پلیس عملی غیرقانونی نیست:
– در صورتی که فرد مظنون به اقامت غیرقانونی در سوئد بوده و هویت او نامعلوم باشد، پلیس مجاز است او را برای تشخیص هویت به قرارگاه پلیس برده و در صورت اقامت غیرقانونی او در سوئد او را از کشور اخراج کند.آریان احمدپورقبل از دستگیری اش توسط پلیس حکم اخراج خود را دریافت کرده بود ولی او این حکم را دیر دریافت کرده و در نتیجه مهلت درخواست تجدید نظر را از دست داده بود. به همین علت او به رفتار پلیس در این زمینه اعتراض داشته و آن را غیرمنتظره و غیرانسانی می داند:
طبق مقررات، پلیس مجاز نیست بدون اعلام قبلی پناهجویان اخراجی را بازداشت کند. اما دورید رودبار یکی دیگر از پناهجویان در معرض اخراج که از روز پنجشنیه سوم ژانویه در بازداشت بسر می برد اظهار می دارد که پلیس دقیقا همین کار را با او کرده است. علاوه بر آن او نیز حکم اخراج خود را دیر دریافت کرده و در نتیجه مهلت درخواست تجدید نظر را از دست داده بود. دورید رودبار از نحوه برخورد پلیس و تهدید شدنش توسط آنها بسیار متعجب است:
به گفته سورن کلرتون وظیفه پلیس کشور دادن خط مشی به ادارات پلیس در سراسر کشور است و این اداره نمی تواند در مورد انجام وظایف ادارات پلیس مناطق مختلف تصمیم گیری و یا دخالت کند. سورن کلرتون در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به افزایش موارد شکایت از کار پلیس، روش کاری پلیس در رابطه با اخراج پناهجویان تغییر کرده است، چنین می گوید:
– نه نمی توان عموما این طور گفت. نمی توانم ادعا کنم که ادارات مختلف پلیس نحوه کار خود را تغییر داده اند یانه، ولی می توانم بگویم که پلیس کشور در این رابطه خط مشی جدیدی به ادارات مختلف پلیس اعلام نکرده است. اما به عنوان مثال خبر دستگیری پناهجویان در معرض اخراج در مترو تعجب من را نیز برانگیخته است.
اما با نگاهی به آرشیو سایت رادیوی سوئد مشاهده می کنیم که شمار گزارشاتی که در آن پلیس مرزی سوئد برای اخراج پناهجویان از روش های غیرعادی و در برخی اوقات غیرقانونی استفاده کرده است، چندان اندک نیست. سورن کلرتون یکی از علت های این امر را تحت فشار بودن پلیس مرزی از طرف ادارات مختلف دولتی برای اخراج پناهندگان می داند:
– دولت مستقیما از پلیس ، اداره مهاجرت و اداره مبارزه با بزه کاری می خواهد که حکم های اخراج بیشتری را به اجرا درآورند و ما از این نظر تحت فشار هستیم. یکی از علت های این امر افزایش شمار پناهجویان در سالهای اخیر در سوئد اعلام شده است. گفتنی است که پس از انجام مصاحبه با سورن کلرتون دولت اعلام کرد که پلیس سوئد باید تلاش بیشتری برای اجرای حکم های اخراج پناهجویان کند. یکی از علت های این امر افزایش شمار پناهجویاندر سالهای اخیر در سوئد اعلام شده است.
همزمان با گفتگوی ادارات مختلف سوئد در مورد اخراج پناهجویان دورید رودبار همچنان با نگرانی برای خود و خانواده اش در بازداشتگاه موقت کمپ پناهندگی در یوله بسر می برد.Lämna ett svar