حکم قاطع برای محصلین درجه دوکتورا که میخواهند در سویدن پژوهش نمایند

یک حکم ( از محکمه مافوق مهاجرتی ) که حیثیت خط مشی را دارد و آنچه در مورد اجازه اقامت محصلان درجه  دوکتورا اعمال می شود را روشن می کند. پیشینه دوسیه  محمد عرفان [ تبعه پاکستان ـ م ] است  که اجازه اقامت اش تمدید نشد زیرا او بخشی از تحقیقات خود  را در خارج از کشور انجام داده بود.

کارین بنسون (Karin Benson ) قاضی در  محکمه اداری استاکهولم(kammarrättsråd i Stockholm) می گوید که این  حکم  برای محصلان درجه  دوکتورا و پوهنتون ها  از اهمیت زیادی برخوردار است.

تابستان گذشته ، روزنامه DN گزارش داده بود كه محمد عرفان دانشجوي دوكتورا در معرض اخراج قرار دارد . او پنج سال قبل  به عنوان محصل دوکتورا در انستیتوت(طب )  کارولینسکا ( KI) به سویدن آمد. به او یکبار اجازه اقامت یکساله داده شده بود[برطبق اسناد اداره مهاجرت به او  اقامت سه ساله داده شده بودویکسال اشتباه نوشته شده است زیرا اواز 20 اگست 2014 الی 22 سپتمبر 2017 اجازه موقت دریافت کرده بودـ مترجم ] . 

هدف این بود که یک پروژه تحقیقاتی سویدن-امریکایی انجام شود. او برای عملی شدن  این پروژه و  انجام بخش هایی از تحقیقات خود به ایالات متحده سفر كرده بود. زمان تحقیق او در امریکا  با یک چهارم حصه  از کل زمان تحصیل وی مطابقت دارد.

در ابتدای سال گذشته ، اداره مهاجرت تصمیم به عدم  تمدید اجازه اقامت محمد عرفان گرفت. برعلاوه  وی می بائیست از کشور اخراج میگردید. دلیل این امر این بود که وی بخش هایی از تحقیقات را در خارج از کشور انجام داده بود. محکمه مهاجرتی نیز تصمیم اداره مهاجرت را تائید نمود.

اکنون تصمیم اخراج باطل شده است. مرجع عالی یعنی محکمه مافوق مهاجرتی ( محکمه عالی در امور مهاجرت )   معتقد است كه باید ارزیابی جامعی در این موارد انجام شود.

کارین بنسون (Karin Benson )  قاضی در بخش یک محکمه اداری استاکهولم (محکمه مافوق مهاجرتی ) (kammarrätten i Stockholm) میگوید که ابتدا باید بررسی گردد  که محصل از برنامه مطالعاتی  انفرادی خود پیروی کرده است. در این صورت ،  باید ارزیابی کلی انفرادی از وضعیت را انجام داد .

در قانون آمده که محصل درجه دوکتورا برای دستیابی به تمدید اجازه اقامت باید پیشرفتهای قابل قبول در مطالعات خود داشته باشد .   در مورد محمد عرفان ، پیشرفتهای تحصیلی در ایالات متحده حاصل شد.  محکمه مافوق مهاجرتی( محکمه عالی در امور مهاجرت )  اکنون وضاحت میدهد که این پیشرفت ( تحصیلی ) قابل محاسبه است ، علیرغم اینکه این پیشرفت در کشوردیگری صورت گرفته باشد. اکنون این  حکم حیثیت خط مشی را در موارد مشابه خواهد داشت.

کارین بنسون میگوید که این حکم قاطع  تأثیر همگانی نخواهد داشت. با این حال  ، این می تواند برای محصلان درجه دوکتورا وپوهنتون ها اهمیت فراوان داشته باشد.

کریستینا بارک(Christina Bark) دوسنت ( docent) ( پوهنیار)  انستیتوت کارولینسکا( KI) است. هنگامی که  محمد عرفان پروژه تحقیقاتی خود را انجام میداد  ، او ( کارین )  رهنما و آموزگار محمد عرفان بود. او میگوید که  می دانم که این حکم  برای سایرمحصلان خارجی بسیار اهمیت خواهد یافت. من همچنین امیدوارم که این حکم  بر اعتبار سویدن در خارج از کشور تأثیرخوب بگذارد. وی می گوید که ما به دلیل مقررات و تفسیراداره  مهاجرت  در بین محققان وپوهنتون ها شهرت بدی کسب کرده ایم.

محمد عرفان علیرغم تصمیم اخراج  موفق شد تا از رساله خود رسما در انستیتوت کارولینسکا (KI ) دفاع نماید.  با این حال کار حدود ده ماه به تعویق افتاد. دلیل آن این بود که وی تا زمان صدور حکم ( حکم محکمه مافوق مهاجرتی ) اجازه ترک سویدن را نداشت. امروز او دیگر در کشور( سویدن) نیست.

کریستینا بارک (Christina Bark) میگوید که به او شغلی داده  شد كه او در سویدن به آن علاقه مند بود. سرانجام  او شغلی را در ایالات متحده امریکا پذیرفت. وی تصمیم گرفت که در اینجا ( سویدن ) نماند زیرا آینده نامشخص در انتظارش بود . مرکز بنیاد برای عدالت (Stiftelsen Centrum för rättvisa) به محمد عرفان کمک کرد تا تصمیم اداره مهاجرت را به استیناف برساند و از آن شکایت نماید. حقوقدان  آنها (Rikard Samuelsson) ، ریکارد ساموئلسون  فکر می کند که حکم ( حکم محکمه مافوق مهاجرتی ) مهم است.

او میگوید که  شرط اصلی انجام تحقیقات این است که بتوان همکاری های بین المللی را دریافت نمود.  امیدوارم این حکم الزامات اجازه اقامت برای محصلان  دوکتورا و محققان را افزایش دهد. 

تابستان سال گذشته ، حکومت  برای تغییر مقررات  برای محققان دارای مجوز اقامت پرچم گذاری کرد. این پیشنهادها بخشی از دستورالعملهای دانشجویی و تحقیقاتی اتحادیه اروپا است. در میان چیزهای دیگردر نظر گرفته شد تا مقررات پیرامون شرط اعاشه واباطه مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر این ، محققانی که مجوز اقامت در یک کشور دیگر اتحادیه اروپا را دریافت کرده اند باید در سویدن اقامت دریافت کنند  تا بخش هایی از تحقیقات را در اینجا انجام دهند.

متن ازRaffaella Lindström

ترجمه از نسیم سحر

متن کامل در روزنامه DN در لینک زیر:

https://www.dn.se/ekonomi/dom-avgorande-for-doktorander-som-vill-forska-i-sverige/

متن  پروتوکول محکمه مافوق مهاجرتی 

Migrationsöverdomstolens-beslut-den-11-mars-2019-Muhammad-Irfan

تصمیم اداره مهاجرت و فیصله محکمه مهاجرتی در زمینه :

Migrationsverkets-beslut-den-4-januari-2018-Muhammad-Irfan

Migrationsdomstolens-dom-den-12-november-2018-Muhammad-Irfan

Migrationsverket vill utvisa KI-doktoranden Muhammad Irfan på grund av att han gjorde en del av sin forskning i USA – nu ska hans fall prövas i högsta instansLämna ett svar