حکم دیوان عالی اداری فنلند برای پناهجویان در معرض اخراج

اخیرا بالاترین محکمه اداری فنلند تصمیمی در مورد پناهجویان در معرض اخراج گرفته که حیثیت خط مشی را در امور پناهندگی خواهد داشت و تاثیراتی را برای یکعده از پناهجویان بخصوص از کشور های ایران ، عراق ، سومالی و کمی افغانها خواهد داشت 

چرا تاثیراتی کمی بالای پناهجویان افغان ؟ بخاطر اینکه در شرایط  اعطای اقامت منجمله گفته شده است ” کشوری که به انجا اخراج شوند ، از پذیرفتنشان خودداری نماید و یا اینکه متقاضی فاقد اسناد هویت ویا سفر باشند” . با تاسف که تجربه اخراجی از سویدن نشان میدهد که باوجود خود داری رسمی مقامات افغانستان مراجع رشوه خور پیدا میشود که این پناهجویان را  قبول میکنند 

اما در بخش دوم موجودیت اسناد هویت وسفر است که میشود با این شرط زمینه دریافت اقامت یکساعت مهیا گردد

گزارش سایت استکهلمیان را در زمینه با در نظرداشت نکات بالا مطالعه نمائید

همچنان موضوع دگری در ارتباط با رشوه خواهی مقامات افغان را در سایت انجمن بخوانید 

به اینجا کلیک کنیدLämna ett svar