تورنمنت والیبال بین الافغانی در شهر استاکهولم

قرار است روز شنبه مورخ 15 اپریل 2017 ، تورنمنت والیبال بین الافغانی در شهر استاکهولم در سالون بزرگ ورزشی سولینتونا ( Sollentuna sport och Simhall) به آدرس ( Stubbhagsvegäen 2 , 19152 Sollentuna)از ساعت 08.00 الی 20.00 از طرف انجمن افغانها در سویدن برگزار گردد. از تمام تیم های ورزشی والیبال صمیمانه تقاضا میگردد تا تاریخ 10 اپریل درخواست اشتراک شانرا برای برگزار کنندگان این تورنمنت بسپارند.

حق الاشتراک در تورنمنت مبلغ 1000 کرون وبرای تیم های جوانان تازه وارد و قبول ناشده مبلغ 500 کرون میباشد. لطفا الی دهم اپریل حق الاشتراک تانرا به حساب بانکی انجمن افغانهاپلوسگیرو انجمن ( 9349598) واریز نمایید

گفتنی است تاکنون رستورانت سلطانی ، رستورانت لیلیهولم MEZE delikates Årstadal ، فروشگاه ترکاری و میوه تازه جناب سلیم وشرکت ساختمانی  بری ایمل BHB bYGG  ABو شرکت تکسی ارسلا اسپانسر این تورنمنت شده اند. ما امیدواریم که تمام شرکت های افغانی اسپانسر این تورنمنت گردند.

شماره های تماس : 0736163441     0737060843    و  0707121388Lämna ett svar