تقسیم اوقات ماه مبارک رمضان سال 2023

.فردا پنجشنبه بیست و سوم مارچ برابر است با اول ماۀ مبارک رمضان

با عرض تبریک و به آرزوی این که عبادات تان قبول درگاۀ حق واقع گردد، تقسیم اوقات ماۀ رمضان برای شهر استکلهم را حضور تان تقدیم میداریم.Lämna ett svar