تظاهرات بخاطر صلح و دفاع از ارزش های دموکراتیک در افغانستان

تظاهرات بخاطر دفاع از ارزش های دموکراتیک و استقرار صلح در افغانستان
روز شنبه مورخ 28اگست 2021
ساعت16.00در میدان سرگیل(Sergels torget ) ، شهر استاکهولم
در این روز درشهر ها و کشور های مختلف این تظاهرات برگزار میگردد
لطفا اين را در صفحات اجتماعى تان به اشتراك بگذاريد.  عزیزان خود را به این رویداد دعوت کنید، تا صدای ما قويتر شود. لطفا بيرق افغانستان را باخود بياوريد!


Lämna ett svar