تظاهرات افغانها در شهر استاکهولم علیه تسلط طالبان در افغانستان

یک تظاهرات وسیع افغانها  علیه نظام طالبانی در افغانستان بروز شنبه مورخ ۲۸ اگست  ۲۰۲۱ ساعت چهار عصر در شهر استاکهولم برگزار شدLämna ett svar