تحصن خانواده های افغان در استاکهولم در اعتراض به تصامیم اداره مهاجرت

یکتعداد زیاد خانوده های افغان در اعتراض به تصامیم اداره مهاجرت سویدن از تاریخ نهم جولای بدینسو در شهر استاکهولم درمیدان به اسم ”  نورا بانتوریت”  Norra Bantorget تحصن مینمایند . انجمن افغانها در سویدن از تمام هموطنان عزیز تقاضا مینماید تا از این تحصن خانواده های افغان که در حالت بی سرنوشتی با شرایط دشوار زندگی مینمایند حمایت نمایند. Lämna ett svar