تجلیل از نوروز و میلۀ گل سرخ

انجمن افغانها و انجمن دوستی افغانستان وسویدن با همکاری سایر انجمن های افغانی در استاکهولم حلول نوروز باستانی و بهار را با محفل باشکوه به اشتراک هنرمندان خوب ومطرح آقایان مجتبی محب و رووف سرخوش گرامی میدارند
قرار است در این برنامه اولین سفیر افغانستان در استاکهولم نیز اشتراک ورزد
زمان : شنبه مورخ 22 مارچ از ساعت 16.00 الی 23.00
محل : سالون تنستا ترف
Hagstråket 13, 163 63 Spånga
قیمت تکت دخولی : برای کلان سالان مبلغ 80 کرون ، برای افراد زیر سن مبلغ 60 کرون

 

 قرار است در برنامه برعلاوه موسیقی ، چوب بازی عزیزان سکهـ ، اجرای اتن  ،تخم جنگی و قرائت پارچه های جالب شعر وفکاهی شامل باشد

غذای افغانی به قیمت مناسب سرویس خواهد شد که سبزی چلو جزء آن خواهد بود و هفت میوه نیز از یادمان نرفته است

نوت : برای اعضای انجمن ها تخفیف در نظر گرفته شده استLämna ett svar