تجلیل از روز جهانی زن در شهر استاکهولم

 انجمن افغانها در سویدن و انجمن فرهنگی بابرطی یک سیمینار از روز جهانی زن بتاریخ نهم مارچ در آ ب اف ( ABF) استاکهولم تجلیل نمودند.گردانندگی محفل را خانم ملیحه اصغری مسوول شورای زنان انجمن افغانها و دوشیزه نرگس برنا مسوول زنان انجمن فرهنگی بابر بعهده داشتند . در این برنامه تعداد زیاد خانمها اشتراک ورزیده بودند. 

بعد از خوانش چند پارچه شعر از طرف گردانندگان و یک دقیقه سکوت بخاطر ادای احترام به روح قربانیان زن در افغانستان ، به نمایندگی از انجمن افغانها در سویدن جناب نسیم سحر پیام ، به نمایندگی از انجمن فرهنگی بابر جناب پروفیسور شرعی جوزجانی و به نمایندگی از سفارت محترم افغانستان در شهر استاکهولم جناب محترم فرخاری مستشار سفارت سخنرانی کردند . به تعقیب محترمه فریده زیرک چند مطلب ادبی پیرامون زن را به خوانش گرفتند و سپس  خانم حماسه نبی ، خانم ویدایارقین ، خانم  رحیمه احمد جان ، آقای سنجر بیک ، خانم سیما سادات ، خانم لونا معصومی و پروین جوزجانی به زبانهای دری، پشتو  و ازبیکی مطالبی خواندند . در پایان برنامه تقدیر نامه های از طرف سفارت افغانستان و انجمن افغانها در سویدن به یکتعداد خانم های فعال اجتماعی ، مبنکر ، تحصیلکرده و دارای اشتغال خوب  در جامعه سویدن تفویض گردید. 

در پایان محفل به تمام خانم ها یک شاخه گل که از طرف انجمن افغانها تدارک دیده شده بود تقدیم شد . گفتنی است که در جریان محفل چای ، قهوه و ناشتا سرویس میشد و هزینه آنرا جناب فیض نور بعهده گرفته بود . جریان برنامه هم از طریق فیسبوک بطور زنده نشر شد و هم توسط شرکت فلمبرداری ( Z Studio) ثبت شده است که انجمن افغانها از همکاری این شرکت که طی چند سال اخیر با انجمن بدون دریافت حق الزحمه همکاری نموده سپاسگذاری نماید . جریان برنامه  را اکنون میتوان بطور مکمل مشاهده نمود. برنامه ساعت 18.00 آغاز و حوالی ساعت 21.00 پایان یافت .

 Lämna ett svar