تاخیر در اعلام نتایج انتخابات عمومی در افغانستان

حدود یک ماه از برگزاری انتخابات عمومی در افغانستان می گذرد، اما نتایج این انتخابات هنوز اعلام نشده است .برخی از نامزدهای انتخاباتی، دولت و کمیسیون انتخاباتی را متهم به تقلب انتخاباتی کرده اند. بعد از اعلام غیر رسمی رای ها، اپوزیسیون دولت اعلام کرد که حدود یک میلیون و نیم رای تقلبی بوده است

 گزارش پخش شده از برنامه. گفتگو با انور فرزام

شرکت افغان ها در انتخابات با وجود تهدید طالبان ها

در این مورد گفتگوئی داریم با انور فرزام از آگاهان سیاسی مسائل افغانستان در سوئد. 
انور فرزام نیز ادعاهای مربوط به تقلب انتخاباتی در افغانستان را تائید می کند و معتقد است که دلیل تاخیردراعلام نتایج نهائی، رسیدن به راه حلی ست تا برتقلب های صورت گرفته سرپوشی نهاده شود.
وی با توجه به وسعت امکانات برخی از نامزدها رای ها به دست آمده ی آنها را دلیل محبوبیت بیشتر آن نامزدها نمی داند.
انور فرزام، ازجمله عوامل قوی وجود بحران عمیق در افغانستان را هم نارسائی های دولت کنونی و وجود فساد مالی در آن و هم سرمایه گزاری های بدون کنترل خارجی در کشور ارزیابی می کند که البته به نظر او آگاهانه صورت می گیرد

منبع : سايت پژواکLämna ett svar