برگزاری موفقانه جلسه سالانه انجمن افغانها در سویدن

جلسه سالانه انجمن افغانها در سویدن  حوالی ظهر امروز یکشنبه مورخ 16 مارچ  2008  در شهر ستوکهولم سویدن  برگزار گردید . جلسه را محترم محمد امين وجدان منشي انجمن افتتاح نمود و رسميت جلسه را با تکميل نصاب آن اعلان داشت دراین جلسه  بیشتر از نصف اعضای انجمن( 46 نفر ) حضور داشتند . درابتدا ، هیئت رئیسه  جلسه سالانه  که توسط هیئت اجرائیه  انجمن و ازبین  اعضای سابقه دار انجمن پیشنهاد شده بودند، توسط حاضرین انتخاب گردیدند .  بعدأ، هیئت رئیسه جلسه سالانه  به  ریاست  محترم حميداله  ورور ،  معاونیت محترم  استاد رحمت اله حسن و سکرتریت  محترم احمد ضیا احمدی آغاز به کار نمود . اداره ورهبري جلسه تا پايان بدوش محترم ”ورور” قرارداشت که به زبانهاي پشتو ودري صحبت مينمود.    . درمرحله دوم ، محترمه فریده زیرک رئیس انجمن افغانها در سویدن ، درمورد فعالیت های یکساله انجمن گزارش کاری مفصل ارائه داشتند. گزارش فعاليت انجمن افغانها ازاپريل 2007 الي مارچ 2008 پس از ان  محترم محمد بشیر ابراهیم خیل به نمایندگی از کمیسیون کنترول و بررسی ، از شفافیت کارهای انجمن در عرصه یکسال اظهار اطمینان نمودند .تمام اعضای حاضر درجلسه  از کار کرد یکساله  هیئت اجرائیه  به ریاست محترمه فریده زیرک و معاونیت محترم  محمد نسیم سحر  اظهار امتنان و قدر دانی نمودند . سپس بحث آزاد پيرامون گزارش کار يکساله انجمن شروع شد و يکتعداد از اعضاي انجمن در مورد گزارش کارصحبت نمودند . در پايان بحث ، فيصله جلسه پيرامون عدم مسووليت هيئت اجرائيه صادر شد و گزارش هيئت اجرائيه به اتفاق آرا مورد تائيد قرارگرفت . بعد ازيک وقفه کوتاه براي صرف عصرانه  ، محترمه فريده زيرک يک دسته گل رابه محترم دکتور محمد موسي آتش بخاطر سهم شايسته شان بعنوان يکي از بنيادگذاران انجمن افغانها اهدا نموده و از فعاليت شان در انجمن قدرداني کرد . به تعقيب آن  محترم محمد حریف معروف  عضو کميسيون تدارک  انتخابات نتایج جلسات  شانرا در مورد کانديدان براي احراز پستهاي ارگانهاي رهبري انجمن  اعلام داشته و دراخیر پیشنهاد نمودند که : به دلیل حسن کارکردگی  و فعالیت های خوب  هیئت اجرائیه قبلی انجمن ، اعضای کمیسیون  تدارک انتخابات پیشنهاد مینمایند که  هيئت اجرائیه  سال 2007  انجمن افغانهادر سویدن ، برای باردیگر انتخاب گردند . درنتیجه پس از اظهار نظرات  متعدد ، با اتفاق اراء  محترمه فریده زیرک بحیث رئیس انجمن افغانهادر سویدن و محترم  محمد نسیم سحر بحیث معاون انجمن افغانها در سویدن  برای یکسال  انتخاب شدند .  به ادامه ان  متباقي اعضاي هیئت اجرائیه جدید توسط رای دهی علنی اعضای حاضر در جلسه  انتخاب گردیدند : محترم محمد عارف رضايي بحيث منشي انجمن  محترم دکتوراسداله زيرک بحيث مسوول فرهنگي محترم فيصل خان بحيث مسوول مالي محترم محمد نعيم امين مسوول امور اجتماعي محترم مسعود ميرباز مسوول ورزشي محترمه دکتور رحيمه احراري عضو هيئت اجرائيه محترم بمان علي قاسمي عضو هيئت اجرائيه همچنان به هيئت اجرائيه صلاحيت داده شد تا هيئت اجرائيه را بعداٌ تکميل نمايد و بخصوص درمورد عضويت  نمايندگان ساير انجمنها تصميم بگيرد . اشتراک محترم رضا جاويد رئيس انجمن افغانهاي اوريبرو و پيشنهادات سازنده ايشان يگ گام در اين راستا بود . اعضاي کميسيون کنترول و بررسي قرارذيل انتخاب شدند : 1 ـ محترم جنرال عبدالغفار جلالي 2 ـ محترم بشير ابراهيم خيل 3 ـ محترم احمد زي 4 ـ محترم محمدآصف صديقياعضاي کميسيون تدارک انتخابات قرار زير انتخاب گرديدند : 1 ـ محترم جنرال عزيزحساس 2 ـ محترم عزيز گوارا 3 ـ محترم جنرال شبيراحمد واسوخت 4 ـ محترم عبدالحکيم خليق 5ـ محترم حريف معروف در فرجام گزارش تيم ورزشي شنيده شد و مبلغ يکهزار کرون توسط حاضرين به صندوق کميته ورزش انجمن کمک گرديد . همچنان محترم استاد رحمت اله حسن ( استاد اسبق ورزش در حربي پوهنتون) وعده خريد توپهاي واليبال را براي تيم واليبال ” کابل ” دادند .      در پايان جلسه دسته هاي گل به اعضاي قبلي هيئت اجرائيه نسبت پايان دوره کار شان توسط محترمه فريده زيرک اعطا گرديد .

جلسه حوالی ساعت چهار عصر موفقانه  پایان یافت .

گزارش از ب.ع. قاسمي

 فوتو هاي جلسه سالانه  

 برگشت به صفحه اصلي   Lämna ett svar