ښایسته پښتو کیبورد په تیلفونو کی

Install Pashto keyboard to your iPhone

د پښتو کیبورد انستال کولو لپاره دا لاندی لینک کلیک کږی او د دی رهنمود سره سم خپل موبایل کی پښتو کیبورد انستال کړی

http://www.youtube.com/watch?v=1WRSRQKt-fMLämna ett svar