برنامه انجمن افغانها بمناسبت روزهمبستگی جهانی زن

برنامه انجمن افغانها بمناسبت روزهمبستگی جهانی زن

قرار است ازهشتم مارچ ـ روزهمبستگی جهانی زنان بتاریخ هفتم مارچ 2021به ساعت 17.00 بطور دیجیتال با یک برنامه جالب سخنرانی ها و کنسرت هنرمند مشهور کشورفرشته سما و دو هنرمند دیگر هریک مجتبی محب و راشد کوهستانی با گردانندگی خانم فریبا چرخی  تجلیل گردد واز طریق فیسبوک افغانهای سویدن بطور زنده پخش شود.

مسوولین برنامه : خانم فریبا چرخی مسوول شعبه فرهنگی انجمن افغانها و خانم ملیحه اصغری مسوول شورای زنان انجمن افغانها در سویدن  

(0723730015 ، 0737590890  )شماره های تماس :

لینک فیسبوک افغانهای سویدن :

https://www.facebook.com/afghanha.se

یکشنبه مورخ 7 مارچ 2021 ساعت 17.00

 

Afghanska föreningen i Sverige planerar att fira 8 mars – den Internationella kvinnors dag digitalt den 7 mars 2021 kl. 17.00 med ett intressant program med tal och konsert av den berömda artisten Fereshtah Sama och två andra artister, vardera Mushtaba Moheb och Rashid Kohestani. Progran ledare:  Fariba Charkhi. Programmet sänts live på föreningens Facebook 

https://www.facebook.com/afghanha.se

Programarrangörer: Fariba Charkhi, ansvarig för den afghanska föreningens kulturella utskottet, och Malihah Asghari, ansvarig för kvinnorådet för afghanska föreningen i Sverige

Tel.(0723730015, 0737590890)

Söndag 7 mars 2021 klockan 17:00Lämna ett svar