برنامه استقلال ـ آرمان مشروطه خواهان

روز یکشنبه مورخ 21 اگست 2022 برنامه ”استقلال ـ  آرمان مشروطه خواهان ” بمناسبت یکصدوسومین سالگرد استرداد استقلال افغانستان به ساعت 17.00 به وقت اروپا از طریق تلویزیون بهار و فیسبوک افغانهای سویدن بطور زنده پخش شد.

مهمانان برنامه :

آقای میرعبدالواحد سادات ، رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

آقای عمر محسن زاده ، دیپلوات اسبق و آگاه امور سیاسی

آقای باذل نیکوبین فعال اجتماعی و آگاه مسایل  سیاسی

گرداننده : آقای نسیم سحرLämna ett svar