برنامه اختصاصی بمناسبت روز مادر در سویدن

برنامه اختصاصی بمناسبت روز مادر در سویدن

درسویدن در آخرین یکشنبه ماه می هر سال ( امسال  28 ماه می ) از مقام شامخ مادر تجلیل بعمل می آید.

به همین مناسبت برنامه اختصاصی بمناست روز مادر در سویدن به روز یکشنبه مورخ 28 ماه می به ساعت 12.00باگردانندگی خانم فریبا چرخی فرهنگی فرهیخته و گوینده اسبق رادیو وتلویزیون افغانستان بطور زنده از طریق فیسبوک افغانهای سویدن برگزارشد. سخنرانان : خانم جمیله عظیمی وکیل مدافع زنان در ولایت هرات افغانستان ؛ آقای نسیم سحر ؛ خانم نرگس برنا؛ خانم زرمینه عزیز و خانم شیرین نظریLämna ett svar