انستیتوت موسیقی جایزۀ افتخاری مرکز جهانی کثرت‌گرایی را گرفت

مرکز جهانی کثرت‌گرایی، امروز (پنج‌شنبه، ۳۰عقرب) سه برندۀ امسال جایزۀ این نهاد را اعلام کرد.

مرکز «امانت‌های اجتماعی» از میانمار، بانو دبورا فنورا از گانا و «گروۀ آموزش تاریخی که هنوز تاریخ نیست» از بوسنیا، تندیس سه برندۀ جایزۀ جهانی کثرت‌گرایی را در سال جاری میلادی گرفتند.

انستیوت ملی موسیقی افغانستان که در میان ده برگزیده شده برای سه برندۀ این جایزه بود، جایزۀ افتخاری دریافت کرد.

انستیتوت ملی موسیقی افغانستان از میان بیش از پنج صد نهاد در میان ده نهاد نامزد این جایزه گزیده شده بود.

احمد سرمست، رییس انستیوت ملی موسیقی افغانستان گفت: «امروز جای نهایت خوشی است که انستیوت ملی موسیقی افغانستان یکی از جایزه‌های افتخاری مرکز جهانی کثرت‌گرایی را امسال بدست آورد. انستیوت ملی موسیقی افغانستان، شاخه‌ها یا خواهر انستیتوت‌های خود را در سراسر کشور ایجاد خواهد کرد و ما زمینۀ آموزش و پرورش از مجرا موسیقی زمینه کثرت‌گرایی را در افغانستان فراهم می‌کنیم.»

مرکز جهانی کثرت‌گرایی، نهادی است که در زمینۀ تنوع فرهنگی، زنده‌گی صلح آمیز، خلاقیت و تساوی جندر فعالیت می‌کند.

شهزاده کریم آقاخان، رییس بورد رهبری مرکز جهانی کثرت گرایی در این باره اظهار داشت: «این جایزه باید یادآوری باشید که تمامی ما می‌توانیم در زنده‌گی شخصی و حرفه‌یی مان، به تنوع در حال تغییر در جهان، پاسخ سریعتر، مثبت‌تر و سازنده‌تری بدهیم. امروزه، بیش از هر زمان دیگری به یک پاسخ جامع‌تر به تنوع نیاز است.»

مرکز جهانی کثرت‌گرایی در کانادا، هر دو سال بعد به نهادها و افراد این جایزه‌ها را اهدا می‌کند. برای نخستین‌بار در سال ۲۰۱۷میلادی جایزه‌ها از سوی این نهاد به افراد و نهادها اهدا شدند. برای سه برندۀ نخست این جایزه جهانی، پنجاه هزار دالر اهدا می‌شود.

مردیت پرستون مک گیتی، سکرتر جنرال مرکز جهانی کثرت‌گرایی بیان داشت: «این ده برنده، ازمیان بیش از پنج‌صد نامزد، از سوی یک گروۀ مستقل برگزیده شده‌اند، تعهد و پشتکار آنان بسیار تشویق کننده‌است. اما بیشتر از همه چیز، برنامه‌های آنان به ما راهکارهای خلاقانه و مثبت ارایه می‌دهند. این‌ها ده نمایندۀ فوق‌العادۀ مردم و سازمان‌هایی استند که جهانی را تصور می‌کنند که در آن به تفاوت‌ها ارزش گذاشته می‌شود و جوامع متنوعه، پیشرفت می‌کنند.»Lämna ett svar