امکانات جدید غرض دریافت اقامت برای جوانان بدون همراه

حکومت پیشنهاد ” امکانات جدید برای دریافت اقامت ” برای جوانان بدون همراه ( جوانان زیر سن ) را نهایی ساخت.

این پیشنهاد در 27 نومبر 2017 توسط حکومت طی یک کنفراس مطبوعاتی مطرح شد . اما پیشنهاد متذکره حمایت اکثریت پارلمانی را نداشت و صرف مورد تائید سه حزب ( سوسیال دموکراتها ، حزب محیط زیست و حزب چپ ) قرار داشت که اقلیت را در پارلمان تشکیل میدهند و  برخی مواد آن مورد انتفاد حزب مرکز قرار داشت . اکنون گفته میشود که  این پیشنهاد تازه مورد حمایت حزب مرکز (C ) نیز قرار گرفته است .

غرض مطالعه پیشنهاد قبلی به اینجا کلیک کنید.

پیشنهاد جدید حکومت پیرامون ” امکانات جدید برای دریافت اقامت” برای جوانان بدون همراه:

پناهجوی بدون همراه که فیصله اخراجی دریافت کرده اکنون میتواند اقامت موقت بخاطر تحصیل در جمنازیوم دریافت نماید.

درینصورت شرایط زیررا داشته باشند:

ـ درخواست پناهندگی این پناهجو بدون همراه ، باید قبل از 25 نومبر 2015 دراداره مهاجرت راجستر شده باشد .

  • ـ این پناهجوی بدون همراه درمکان های اقامت برای پناهجویان زیر سن در یکی از کمون ها مسکن گزین شده و این بدین معنی است که آنها بالای سن تشخیص نشده باشد( از طرف مسوولین کمون ). 

ـ زمان بررسی دوسیه پناهندگی پناهجوی بدون همراه ( پناهجوی زیر سن تنها )  حداقل 15 ماه را دربر گرفته باشدو فیصله باید قبل از 20 جولای 2016 صورت نگرفته باشد.

ـ فیصله اخراجی وقتی اتخاذ شده باشد که پناهجوی زیر سن ( بدون همراه ) 18 ساله شده باشد( بعد از هژده سالگی او فیصله صادر شده باشد ) .

پناهجوی بدون همراه ( زیر سن تنها ) به تحصیل در جمنازیوم ویا مکاتب ویژه پرداخته ویا برنامه درس خواندن داشته باشد .

این پناهجوی بدون همراه ( زیر سن ) نه تنها بخاطر تحصیل در جمنازیوم بلکه درس در مکاتب مسلکی در چوکات ( Komvux)و برنامه های درسی کوتاه  میتوانند اقامت موقت دریافت نمایند درصورتیکه شرایط بالا را پوره کرده باشند .

ـ این اتباع خارجی باید از یک آزمایش ایمنی و امنیتی موفق برایند.

این تقاضا برای دریافت اقامت موقت صرف یکبار وبرای مدت محدود سه ماهه انجام می یابد .

قرار است این تغییرات در قانون از تاریخ اول جون 2018 نافذ گردد و قوت اجرایی پیدا نماید.

گفتنی است که این پیشنهاد شامل حال حداقل  9000 نفر شده و یک ونیم میلیارد کرون هزینه دارد.

ترجمه و تلخیص از نسیم سحر 

https://www.expressen.se/nyheter/forslag-pa-ny-chans-for-ensamkommande-klart/

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/01/ny-mojlighet-till-uppehallstillstand/Lämna ett svar