تقبیح حمله تروریستی به قول اردوی 209نمبر شاهین

بیانیه انجمن افغانها در مورد حمله وحشیانه طالبان تروریست به قول اردوی نمبر ۲۰۹ شاهین در بلخ
حمله تروریستی جمعه ۲۱ اپریل به مرکز قول اردوی شاهین در واقع تکرار حمله مشابه به شفاخانه چهارصد بستر اردو در کابل میباشد که تامل برانگیز است.
از آنجایی که اندیشه طالبانیزم ارزشهای انسانی و اسلامی را بر نمی تابد برای آنها خیلی ساده است که یکی از جوانان فریب خورده را بفرستند تا خود را در میان تجمع مردم، یا یک مسجد و یا یک موسسه ملکی انفجار دهد و در میان مردم وحشت خلق کند ولی حملات حساب شده به یک موسسه نظامی شدیدا زیر حفاظت از دو لحاظ قابل تامل است. اول اینکه: یک ارگان امنیتی حیثیت ناموس یک دولت بر سر اقتدار را دارد، پس اگر یکی از ارگانهای حساس امنیتی مانند اردو مورد تجاوز قرار گیرد و دولت نتواند از آن دفاع نماید در واقع از ناموس خود حفاظت نتوانسته است.
دوم اینکه: حادثه چهارصد بستر باید دولت را وامیداشت تا در رهبری ارگانهای نظامی – امنیتی تجدید نظر و افراد ستون پنجم را پیدا و محاکمه می نمودند ولی صرف تقبیح و تسلیت تکیه کلام تکراری دولت شده و به تعقیب آن تشکیل کمیسیون تحقیق.
نفوذ دشمن در داخل ارگانهای نظامی و امنیتی صریحا دولت را به چالش کشیده است و نهایت ضعف آنرا نشان میدهد و اعتماد مردم را از آن سلب میکند.
اگر اوضاع چنین پیش رود فردا پس فردا شاهد عملیات طالبان در داخل ارگ ریاست جمهوری خواهیم بود.
رؤسای سه قوا و در راس رئیس جمهور و رئیس شورای اجرایی نه توان اداره کشور را دارند و نه جرات معذرت خواهی از مردم را بابت اینکه نتوانسته به وعده های خود عمل کنند.Lämna ett svar