امروز يکي از پناهجويان افغان در ستوکهولم توسط پوليس گرفتار گرديد

امروز سه شنبه مورخ 7 اپريل 2009 آقاي حسيب توسط پوليس دستگير شد

آقاي حسيب که مدت بيشتر از چهار سال در سويدن زندگي نموده ، امروز توسط پوليس در غرب ستوکهولم گرفتار شد . او از مناطق ناامن در افغانستان ميباشد ودلايل تازه براي پناهندگي خويش نيز ارائه نموده استLämna ett svar