افغانهای در انزوا می توانند تهدیدهای خطرناکی برای جامعه شوند

آیا با دیدگاه زیر روزنامه اکسپرسین ( Expressen) موافقید؟

Afghaner i utanförskap kan bli farliga samhällshot

”افغانهای در انزوا ( utanförskap) می توانند تهدیدهای خطرناکی برای جامعه شوند

پولیس مرزی 4984 فیصله  اخراجی افغانها را دارد که باید آنرا تطبیق کند.

 افراد قابل ملاحظه بیشتری با نداشتن اجازه اقامت در ناامنی زندگی می کنند.

برنامه های تروریستی در یرفیلا(Järfälla) و حملات چاقو در وتلندا (Vetlanda ) دو مورد از مشهورترین جنایات اخیر است و در هر دو مورد مظنون افغان های هستند که در انزوا در سویدن  زندگی می کردند.”

انجمن افغانها در سویدن با این قضاوت روزنامه کاملا مخالف میباشد.

مشكلات جامعه بالای افراد آسیب ديده، فرق نميكند كه افغان باشد و يا اتباع كشورهای  ديگر، طبیعی است که تاثيرات منفى خود را  میگذارد.

سويدن از سيستم قضاى والاى برخوردار است. جامعه پيشرفته است، سيستم درست كار ميكند.

اگر يك مريض مرتكب جرم ميشود، به اين معنى است كه تداوى درست نشده است.

و يا اگریک پناهجو بدون اقامت پنهان و مخفی زندگى مي كند پوليس ناكام بوده ، نتوانسته اخراجى ها را اجرا کنند زیرا  حدود الی  35000 فرد بدون اسناد (وازجمله حدود دو الی سه هزار طفل بدون اسناد) در سویدن زندگی میکنند. برعلاوه اکثریت آنها از مجبوریت ها

پس ما نميتوانيم بگوئيم که فقط افغانها مرتكب جرم ميشوند.

نخير، ما ميتوانيم بگوئيم که فشار جامعه بالای افغانها زياد است, افغانها از حقوق مدنى خود در اين كشور محروم  مانده اند. اين مشكلات باعث ميشود كه آنها ناخودآگاه مرتكب جرايم شوند.

اداره مهاجرت سویدن در قضاوت خود به اسناد هویتی افغانها سختگیری فوق العاده نموده ولی در مورد تابعیت افراد بعنوان شهروندان افغانستان با جدیت برخورد نمی نماید و یکی از نمونه های آن مظنون بودن یک زوج به اصطلاح ”افغان ”و یا ” اتباع افغانستان ” است که ما با شک و تردید به آن مینگریم .

پشتیبانی از افغان‌ها را که بنیاد قانونی و حقوقی داشته باشد؛ یک مسولیت اخلاقی خود ميدانیم، حتی اگر کسی مجرم هم باشد، قابل مجازات است ولی از حقوق مدنی خود نباید محروم شود.

از انجمن ها، از مدافعين حقوق پناهندگان، از فعالين مدنى تقاضا مینمائیم كه در اين حالت در مشوره با سازمان های حقوقی بشری، سازمان های خیریه، و سازمان های اجتماعی اقدام در زمینه اقدام نمایند .

انجمن افغانها در سویدن

https://www.expressen.se/kronikorer/fredrik-sjoshult/afghaner-i-utanforskap-kan-bli-farliga-samhallshot/Lämna ett svar