افغانستان خواستار توقف اخراج پناهندگان به این کشور شد

وزیر مهاجرت افغانستان: ما نمی توانیم پناهجویان اخراجی را پذیرش کنیم

 

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در یک نامه‌ی رسمی به چندین کشور از جمله سوئد( سویدن )، خواستار شده که این کشورها اخراج پناهجویان افغان را تا برقراری پیمان‌نامه‌ای تازه در این زمینه متوقف کنند. هفته گذشته افغانستان از پذیرش یک خانواده‌ی افغان که از نروژ ( ناروی )به افغانستان فرستاده شده بودند خودداری کرد و آنها را از فرودگاه کابل به نروژ( ناروی ) بازپس فرستاد. سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در یک گفتگوی اختصاصی با بخش فارسی رادیو سوئد( سویدن ) می‌گوید که دلیل این درخواست، زیرپاگذاشته شدن مفاد قرارداد توسط کشورهای غربی بوده است. این گفتگو را از فایل صوتی بالا بشنوید

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2493&artikel=6101337

www.youtube.com/watch?v=BwhKZvmg7P0#t=12Lämna ett svar