افزایش پناهجو از افغانستان به سويدن

 

تعدادپناهجویان افغان در سویدن افزایش چشمگیری یافته است. تا کنون بزرگترین گروه از پناهجویان در سویدن، از کشور سومالی بود که اکنون ک پناهجویان از افغانستان، بیشترین تعداد پناهجویان در سویدن را دارا شده اند. از ماه جنوری تا اکتبر سال جاری، بیش از ۳۳۰۰ پناهجو از افغانستان به سویدن، پناهنده شده اند. این رقم به نسبت سال گذشته یک افزایش ۷۴ در صدی را به همراه داشته است. به گزارش ت ت، از هر ده پناهجو ی افغان، چهارنفراز کودکان تنهای پناهجو هستند که ۹۶ در صد ازآن ها اجازه ی اقامت دریافت می کنند  از کارشناسان مربوطه، دلیل این امر را وخیم تر شدن شرایط امنیتی در افغانستان می داند

منبع : سايت پژواکLämna ett svar