اعلان مراسم فاتحه مرحومه نصیبه خواهر انجنیر نادر حسنی

اعلان مراسم فاتحه مرحومه نصیبه خواهر انجنیر نادر حسنی
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون.
همه از خداییم و باز گشت ما بسوی خداست!
زداغت دیده ام دریاست خواهر
دلم چون لاله ی صحراست خواهر
به پا خیز و ببین کاشانه ما
ز هجرت ساکت و تنهاست خواهر!
انجنییر محمد نادر حسنی ـ برادر؛ بی بی حاجی مریم همتی ـ خانم کاکا ؛ حمیده رویاـ  خانم برادر؛صدیقه، جواد، داکتر مجتبی، داکتر مصطفی، مرتضی، و ریحانه حسنی ـ  برادر زاده ها ؛ مریم حسنی ـ عروس برادر؛ محمد قادر، محمد طاهر، ابراهیم حسنی، اسحاق رحیمی،محمد ناصر فاضل و محمد نعیم ـ پسران کاکا و باقی خانواده های حسنی، رحیمی، فاضل و بیات ؛ نسبت وفات مرحوم نصیبه خواهر انجنییر نادر حسنی که جنازه قبلن در افغانستان به خاک سپرده شده به اطلاع دوستان و آشنایان میرسانند که فاتحه زنانه و مردانه در مسجد افغان ها واقع در روگسوید برگزار میگردد.
تشریف آوری تان سبب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر داغدیدگان میگردد!
زمان: روز شنبه مورخ ۱۹ فبروری
ساعت: ۲/۳۰ تا ۴ بعد ازظهر
مکان: Hardemogatan1
124 67 Bandhagen
Telefon: 010 4883126
079 0750353
073 7269798


Lämna ett svar