اعلان مراسم تشییع جنازه و فاتحه

بانهایت تآسف و تاثرفراوان ازوفات بی بی گلثوم حباب ، والده محترمه فوزیه سیغانی در شهر استاکهولم  اطلاع حاصل نمودیم.

انا لله وانا الیه راجعون

فوزیه سیغانی ، پروین حباب ، رونا حباب ، شیما استانکزی ، مرضیه حباب ، شکیبا حباب و فریبا واعظی ـ دختران ؛  احمد ولی سیغانی ، سید مقصوم واعظی و عیدالبصیر استانکزی ـ  دامادان ؛کامله ‌زیوری، کریمه ابراهیم خیل ، انجنیر سید احسان واعظی، سید زبیر واعظی، سید فرید واعظی ، صدیقه منگل، ریتا عشرتی و مهوش واعظی ـ برادر زاده ها ؛ انجنیر سید زلمی واعظی ـ خواهرزاده ؛ سید قسیم واعظی ، سید تمیم واعظی ، انجنیر عطاالله ، روحینا واعظی ، احمد جان سیغانی ، سلطانه سید،  انجنیر کبیر سیغانی، اسکندر سیغانی ،  سودابه واعظی ، انجنیر میلاد سیغانی ، یما  و صبا ـ نواسه ها ؛  سراج زیوری ، بشیرابراهیم خیل ، انجنیرعبدالله منگل و داکتر فاروق عشرتی ـ دامادان برادر ؛ داکترسید مسعود سید و سید رومان واعظی ـ  دامادان دختر؛ نسبت وفات مرحومه بی بی گلثوم حباب ، خانم مرحوم میر عنایت الله حباب به اطلاع دوستان میرسانند که جنازه مرحومه روز پنجشنبه مورخ ۱۵ فبروری ۲۰۲۴ ساعت ده ونیم قبل ازظهراز شفاخانه سودر (Södersjukhuset) برداشته شده و در هدیره مسلمانان بنام استورشیکلن (begravningsplats Storkällans)  واقع ایلتا (Älta) کمون نکه (Nacka  ) به ساعت یازده قبل از ظهر بخاک سپرده میشود .

آدرس قبرستان و محل قبر:

Storkällans väg 3

138 40 Älta

Plats: kvarter Gullvivan på Storkällan

فاتحه زنانه و مردانه مرحومه در همین روز از ساعت یک ( 13.00) الی دونیم ( 14.30) در مسجد افغانها واقع روگسوید استاکهولم برگزار میشود.

در ختم مراسم فاتحه اطعامی هم در نظر گرفته شده است.

اشتراک دوستان باعث خوشنودی روح مرحومه و تسلیت بازماندگان می‌گردد.غرض معلومات بیشتر به شماره 0760507213 تماس بگیرید.
آدرس مسجد:
Herdemogatan 1
124 64. Bandhagen

 ابراز تسلیت:

 بدینوسیله عمیق ترین مراتب تسلیت خویشرا برای محترمه فوزیه سیغانی ،محترم سیغانی ، بشیر ابراهیم خیل  ،بازماندگان ، تمام خانواده های سیغانی ، حباب ،  واعظی ،سید ،  ابراهیم خیل ، زیوری ، منگل ، استانکزی ،  اقارب و دوستان مرحومه   تقدیم داشته برای همه شان صبر جمیل خواسته وبرای مرحومه بی بی گلثوم حباب  از بارگاه خداوند متعال بهشت برین آرزو نموده روح شانرا شاد میخواهیم .

ادمین های سایت و فیسبوک افغانهای سویدنLämna ett svar