اعلان فوتی

با درد و تاسف فراوان اطلاع بدست آوردیم که محترمه فوزیه جان ابوی پویا یکتن از استادان معارف کشور پس از مریضی ایکه عاید حال شان بود ، به روز پنجشنبه 14 ماه سپتمبر 2023 در شهراستاکهولم سویدن داعی اجل را لبیک گفته دیده ازجهان فروبستند.

انالله و اناالیه راجعون

مراسم تشییع جنازه بعدا اعلان میگردد.

ابراز تسلیت:

ما در حالیکه وفات ایشان را یک ضایعه جبران ناپذیردانسته  بدینوسیله  عمیق ترین مراتب تسلیت خویشرا برای بازماندگان ، اعضای خانواده ابوی پویا ، اقارب و دوستان مرحومه تقدیم داشته برای همه شان صبر جمیل خواسته وبرای مرحومه مغفوره فوزیه جان ابوی پویا از بارگاه خداوند متعال بهشت برین آرزو نموده روح شانرا شاد میخواهیم .

ادمین های سایت و فیسبوک افغانهای سویدنLämna ett svar