اعلان فاتحه

انالله وانا الیه راجعون
حاجی علی احمد رحیمی شوهر، ممتاز رحیمی، فرهاد رحیمی، مشتاق رحیمی،محمد فهیم رحیمی ، محمد حنیف رحیمی و محمد باقر رحیمی پسران. نرگس محبی و بنین افشاردختران. رضاشاه افشار، احمد شاه افشار و ظاهر افشار برادران. بی بی حاجی راحله افشار و لیلما افشار خواهران. محمد نعیم افشار، محمد لطیف افشار، حاجی محمد کبیر افشار، امید افشار، شکیب افشار و صمیم افشار برادرزاده ها. عبدل صمد افشار، محمد آصف افشار، محمد غوث شمس، حسیب افشار، روح افزا امیری، مرضیه افشار، فهیمه افشار و شکوفه افشارخواهرزاده ها. ملیحه رحیمی، آرزو افشار و شیبا رحیمی عروسان. فریدون محبی داماد. سحررحیمی، مرسل رحیمی، نازش افشار و ساره افشار نواسه ها. بی بی حاجی گوهرسلطان افشار، شهلا افشار و ویکتوریا افشار خانم های برادران. بشیر احمد امیری داماد خواهر.
نسبت وفات ملالی رحیمی که جنازه قبلن به ایران به خاک سپرده شده به اطلاع دوستان میرسانند که فاتحه مردانه و زنانه به روز یکشنبه دوم جولای از ساعت ۲:۳۰ تا ۴:۰۰ بعد از ظهر در مسجد افغان‌ها در روگسوید گرفته میشود.
اشتراک دوستان باعث خوشنودی روح مرحومه و تسلیت بازماندگان می‌گردد.
آدرس مسجد:
Herdemogatan 1
124 64. Bandhagen
شماره های تماس.
073-5525110

070-4186246

ابراز تسلیت : 

عمیق ترین مراتب تسلیت خویشرا بمناسبت وفات مرحومه ملالی رحیمی به تمام بازماندگان و خانواده های رحیمی و افشار ، اقارب و دوستان مرحومه تقدیم داشته برای همه شان صبر جمیل خواسته وبرای مرحومه مغفوره ملالی رحیمی از بارگاه خداوند متعال بهشت برین آرزو مینماییم. 

ادمین های سایت و فیسبوک افغانهای سویدن Lämna ett svar