اعلان فاتحه

انا الله و انالیه راجعون .

محمد امین وجدان ـ برادر ؛ میرزا روف ـ  پسر کاکا ؛ کوشان ژیاب وجدان ، کیخسرو وجدان ،سیاوش وجدان ، بکتاش وجدان ، ابوبکر وجدان ،داریوش وجدان و سکندر وجدان ـ برادر زاده‌ها ؛ نسبت وفات عبد البصیر حفیظی که جنازه قبلا در افغانستان بخاک سپرده شده به اطلاع دوستان میرسانیم که فاتحه ( مردانه )مرحومی بروز شنبه مورخ ۱۲ ، فبروری از ساعت ۱۴( ساعت دو )  الی ۱۵/۳۰( سه ونیم )  در مسجد افغان‌ها واقع روگسوید  شهر استکهلم گرفته میشود.   اشتراک هموطنان عزیز در مجلس فاتحه و دعا خوانی باعث شادی روح متوفا و خوشی خاطر وابستگان مرحومی میگردد .

از اشتراک دوستان قبلا سپاس گذاریم .Lämna ett svar