اعلان فاتحه مرحوم سید جمال الدین سادات

انالله و اناالیه راجعون

نسبت وفات مرحوم سید جمال الدین سادات پدر جناب سید بلال سادات به اطلاع دوستان میرسد که فاتحه زنانه و مردانه مرحومی به روز شنبه مورخ 13 نوامبر از ساعت یک الی سه در مسجد فیسک سیترا(Fisksätra ) گرفته میشود.

ابراز تسلیت : 

انجمن افغانها در سویدن عمیق ترین مراتب تسلیت خویشرا بمناسبت وفات مرحوم سید جمال الدین سادات  به تمام بازماندگان ، اعضای خانواده ، اقارب و دوستان مرحومی تقدیم داشته برایشان صبر جمیل خواسته و برای مرحومی از بارگاه خداوند متعال بهشت برین استدعا نموده و روح ایشانرا شاد میخواهد.Lämna ett svar