اعلان فاتحه مرحومه بی بی شفیقه سعید خواهر آقای ولی اوریا

انالله وانا الیه راجعون

 ولی اوریا، محمد نعیم اوریا، عبدالرحیم اوریا، عبدالطیف اوریا، عبدالروف اوریا، عبدالحکیم اوریا، عبدالعظیم اوریا، و  حشمت اوریاـ   برادران ؛  بی بی حاجی پروین، کامله ویسا،   لیلا عنایت، و دیبا قریشی ـ خواهران ؛   نبی سایق سابق دیپلومات کاکا ؛   بی بی آمنه سلطانی ـ  عمه ؛   مریم عظیمی دختر ـ کاکا ؛  عبدالکریم اوریا ـ  پسر کاکا  ؛ فضل سلطانی ـ  پسر عمه  ؛ حسینه اوریا و نصیبه اوریا  ـ خانم های برادران  ؛ ولید اوریا، نوید اوریا، مرید اوریا،   حمید اوریا، رشاد اوریا، سیر اوریا، مریم اوریا، شبنم اوریا و  نیلم اوریا  ـ برادرزاده ها؛  حسین آریا،خلیل ویسا، حاجی امان‌الله عنایت، عبدالبشیر  قریشی ـ  شوهران خواهران ؛  نسیمه سایق ـ خانم کاکا ؛ نسیم اعظیمی ـ داماد کاکا عبدالعظیم رحیمی ـ داماد عمه ؛  اسد صافی ـ داماد خواهر ؛ کبیر اوریا، شبیر اوریا، شکور اوریا، عمر  واعظی و فاطمه واعظی ـ  نواسه  عمه  ؛  فرشته واعظی، دانش اوریا ـ  دختران عمه ؛مریم صافی و مروه اریا ـ  خواهر زاده ها      

           نسبت وفات  بی بی شفیقه سعید که جنازه مرحومه قبلا در کشور آلمان به خاک سپرده شده به اطلاع دوستان رسانیده میشود که فاتحه مردانه و زنانه مرحومه روز شنبه مورخ ۱۳ اگست ساعت ۱۳،۳۰ الی ۱۵ در مسجد افغان  ها واقع روگسوید استکهلم  گرفته میشود

آدرس: Hardemo gatan 1  Rågsved

معلومات : 0762610072

ابراز تسلیت :

ما عمیقترین مراتب تسلیت خود را بمناسبت وفات خواهر جناب  ولی اوریا به محترم ولی اوریا ، تمام اعضای خانواده ، بازماندگان ، اقارب و دوستان مرحومه مغفوره تقدیم داشته برایشان صبر جمیل خواسته و برای مرحومه بی بی شفیقه سعید بهشت برین از بارگاه خداوند متعال استدعا مینماییم.

ادمین های سایت و فیسبوک افغانهای سویدن Lämna ett svar