اعلان فاتحه مادرفطرت

 باتأثرو اندوه فراوان اطلاع یافتیم که مادرمحترم فطرت مسوول فرهنگی انجمن داعی اجل رالبیک گفته وبه رحمت حق پیوسته است

اناالله و انا الیه راجعون

 بدین مناسبت ازطرف خانواده فطرت مجلس فاتحه و ختم قرآن عظیم الشان برگزار میگردد

زمان: روز یکشنبه 20 جنوری 2013 از ساعت 13:30 تا 15:00 

:پیام دعوت در مجلس فاتحه و ختم قرآن کریم و مرثیه بمناسبت وفات مادر فطرت

در سوگ از دست دادن مادر

مادرم ای نقشۀ ایجاد من

مادرم ای بانی بنیاد من

قلب تو سرچشمۀ امید من

سینۀ تو مشرق خورشید من

رمز عشق جاودانی ام بودی

کیمیای زندگانی ام بودی

قلب من از نور تو روشن بود

باغ من از اشک تو گلشن بود

!مادر

ای سرچشمه زلال محبت و عشق وعطوفت؛ که تا آخرین نفس مرا صدا زدی و جان سپردی ولی من در کنارت نبودم تا سرت را بر سر زانویم میگذاشتم و در حلق تشنه ات که از شدت درد خشکیده بود قطره آبی میچکاندم و اشک حسرت را از چشمانت پاک میکردم

!مادرم

 چه آزار دهنده بود برای من که شنیدم چشمانت همواره به در بود تا بار آخر مسافر به غربت رفته ات را ببینی ولی ندیدیش؛ چه سخت و طاقت فرساست  انتظار کشیدن و چه کشنده است ندیدن و نرسیدن. ناراحت نباش ازینکه به پسرت نرسیدی ولی به سرمنزل مقصود رسیدی و در عوض پسرت مادرت زهرای اطهر(س) تو را نوازش خواهد داد، همانیکه اسمش همیشه ورد زبانت بود

.راحت بخواب که این دنیا جای بقا نیست و ما همه به شما خواهیم پیوست

اناالله و انا الیه راجعون 

:مادر عزیزم

خیلی به تو نیاز دارم که با من باشی و برایت بگویم که در نبود تو چقدر خودم را بیچاره حس میکنم. چه کسی میداند که چرا زندگی میان این درۀ عصیان بی طغیان روییده است؟ کی میتواند بگوید که چرا جاده زندگی ام سرپیچ داغ بن بستها شده است که از هیچ طرف به هیچ سوئی نمیتوان رفت؟ نه میتوان رفت، نه میتوان نشست و نه میتوان ایستاد؟ چرا این حادثه میان قلب ساده خاکستری من تهی شده است؟

!مادر من

میدانم که نگران تنهائی فرزندت در ملک غربت هستی ولی خیالت راحت باشد؛ پسرت دوستانی دارد که برادروار کنارش ایستاده اند و رنج از دست دادن تورا با شرکت در مراسم ترحیم تسکین خواهند کرد

بدین مناسبت مجلس فاتحه (مردانه و زنانه ) و ختم قرآن عظیم الشأن از جانب خانواده فطرت برگزار میگردد

زمان: روز یکشنبه 20 جنوری 2013 از ساعت 13:30 تا 15:00 

نشانی: مسجد جامع افغانها واقع روگسوید ـ استکهلم

Hardemogatan 1

12467 Bandhagen

با احترام

سید خداداد فطرت مسئول بخش فرهنگی انجمن افغانها و عضو شورای اجرائیوی مسجد افغانها

ابراز تسلیت انجمن افغانها بمناسبت وفات والده محترم فطرت

انجمن افغانها در سويدن عميق ترين مراتب تسليت خويشرابمناسبت وفات مرحومه مغفوره والده محترم سیدخداداد فطرت مسوول فرهنگی انجمن به جناب استاد فطرت و تمام اعضاي خانواده ،سايراقارب ودوستان مرحومه ابراز داشته واز خداوند متعال براي مرحومه مغفوره طلب آمرزش نموده و جايگاهش را در بهشت برين تمنا مينمايد

 Lämna ett svar