اعلان تدفین و فاتحه

با تاسف و تالم فراوان اطلاع بدست آوردیم که حاجی محمد حسین آرام نسبت مریضی ایکه عاید حالشان گردیده بود ، دیروز مورخ 16 اپریل در یکی شفاخانه های شهر استاکهولم داعی اجل را لبیک گفت . انا لله و انا الیه راجعون

اعلان تدفین و فاتحه

ممتاز پوپلزی ، مرضیه صافی ، شایسته نور و هدیه آرام ـ دختران ؛ ولی اوریا ـ برادر خانم ؛ کامله ویسا ـ خواهر خانم ؛ نسبت وفات حاجی محمد حسین آرام شوهر بی بی حاجی پروین به اطلاع دوستان میرسانند که جنازه مرحومی حوالی ساعت ده ونیم قبل از ظهر روز پنجشنبه مورخ 20اپریل درقبرستان بوتوید کمون هودینگه ( Botvids begravningsplats ) بخاک سپرده میشود.

فاتحه مردانه وزنانه در همان روز از ساعت 13.30 الی 14.30 در مسجد افغانها واقع در روگسوید استاکهولم گرفته میشود.

ابراز تسلیت : 

عمیق ترین مراتب تسلیت خویشرا بمناسبت وفات مرحوم حاجی محمد حسین آرام،به تمام بازماندگان ،  تمام اعضای  خانواده های آرام و اوریا و سایر اقارب و دوستان مرحومی تقدیم داشته برای همه شان صبر جمیل خواسته وبرای مرحوم  حاجی محمد حسین آرام بهشت برین از بارگاه خداوند متعال استدعا مینماییم.

ادمین های سایت و فیسبوک افغانهای سویدن Lämna ett svar