اطلاعیه تیم والیبال

مدتی است که تمرینات تیم والیبال افغانهای استاکهولم دوباره آغاز گردیده است . افغانهای عزیز که به ورزش والیبال علاقمندی داشته باشند ، میتوانند در روزهای تمرینات که در یکی از سالون های ورزشی به روز های جمعه ،شنبه و یکشنبه صورت میگیرد، اشتراک ورزند . روز ها ومحل تمرین در زیر درج میگرد. سالون فورشگرینسکا ، استگاه متروی ( Medborgarplatsen)میدبوریرپلاتسین

گفتنی است که بتاریخ 11 ماه می 2013 تورنمنت اروپایی بین الافغانی والیبال در شهر هامبورگ برگزار میگردد.


Forsgrenska idrottshall, Medborgarplatsen 6

Fredag den 1 mars 2013 ( 20.30 -22.30)

Söndag den 3 mars 2013 ( 19.30- 21.30)

Fredag den 8 mars 2013 ( 20.30 -22.30)
Söndag den 10 mars fr 19.30-21.30

Söndag den 17 mars 19.30-21.30

Fredag den 22 mars  20.30-22.30
Söndag den 24 mars 19.30-21.30

Fredag den 5 april 19.00-21.00

Söndag den 7 april 13.00-15.00

 Lördag den 13 april  2013 fr 15.00 -17.00
Söndag den  14 april  fr 18.00-21.00

Lördag den 20 april fr 15.00 -17.00
Söndag den 21 april 1300.-15.30

Lördag den 27 april fr 15.00 -17.00
Söndag den 28 
april 1300.-15.30

Fredag den 3 maj 19.00-21.00
Lördag den 4 maj 15.00-18.00
Söndag den 5 maj 13.00-15.00

Fredag den 17 maj 18.00-21.00

Fredag den 24 maj 18.00- 21.00

 http://www.youtube.com/watch?v=0zZ5exG4s4E

 

Lördag den 6 .05.2013 har avbokadesLämna ett svar