اطلاعیه ای مرکز اسلامی و شورای اجرائیه ای مسجد افغانها

به مناسبت ایام عاشورا و شهادت نواده پیامبر گرامی اسلام و به منظور اتحاف دعا به ارواح پاک شهدای کربلا و تمام شهدای راه اسلام به روز یکشنبه تاریخ 17 نومبر از ساعت 12 ظهر در مسجد افغانها واقع روگسوید ختم قرآن عظیم برگزار میگردد. جون در عین روز مجلس فاتحه نیز در مسجد برگزار است، غذای ختمانه بعد از نماز مغرب صرف میگردد
از تمام دوستداران پیغمبر اسلام و اهل بیت او خواهش میگردد تا در این مجلس معنوی شرکت نمایندزمان: روز یکشنبه 17 نومبر از ساعت 12

مکان: مسجد افغانها واقع روگسوید استکهلم

 Lämna ett svar