اطلاعيه

اناالله وانا الیه راجعون

با تاثر فراوان به اطلاع دوستان رسانیده میشود که بی بي حاجی مادر آقای نسیم سحر رییس انجمن افغانها که از چندی بدینسو در شفاخانه بستر بود، امروز جمعه عصر تاریخ 10 جنوری به رحمت حق پیوست. قراراست جنازه به کابل انتقال گردد وبه روز چهارشنبه مورخ 15 جنوری در حضیره ابایی شیخ عادل بخاک سپرده شود. در نظر است که روز دوشنبه مورخ 13 جنوری به میدان هوایی  آرلندا انتقال گردد. محل تجمع شفاخانه داندرید(  Danderyds sjukhus Kapell) بین 15.00الی 16.00 و مراسم  فاتحه بعدا اعلان ميگردد
اعضای شورای اجرایيه انجمن  افغانها این حادثه المناک را برای محترم نسیم سحر وخانواده محترم شان تسلیت عرض میدارد و از خداوند برای شان صبر جمیل میخواهد
از طرف هیات رهبری انجمن افغانها
 
 Danderyds Kapell ligger bredvid Barnakut


Lämna ett svar