استقلال ـ آرمان مشروطه خواهان

”استقلال ـ  آرمان مشروطه خواهان ”برنامهء بمناسبت یکصدوسومین سالگرد استرداد استقلال افغانستان

مهمانان برنامه :

آقای میرعبدالواحد سادات ، رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا از کشور دنمارک

آقای عمر محسن زاده ، دیپلوات اسبق و آگاه مسایل سیاسی از کشور اتریش 

آقای باذل نیکوبین فعال اجتماعی و آگاه  مسایل سیاسی از کشور ناروی

گردانندگان : خانم فریبا چرخی و آقای نسیم سحر

روز یکشنبه مورخ 21 اگست ساعت 17.00 به وقت اروپا

پخش زنده از تلویزیون بهار و فیسبوک افغانهای سویدن  

http://bahartv-af.com/?page_id=1176

https://www.facebook.com/afghanha.seLämna ett svar