استاد عزیز الله هدف یکی دیگر از اسطوره های هنر بازیگری یی افغانسنان به ابدیت پیوست

نویسنده : قدیر دانش

استاد عزیز الله هدف یکی دیگر از اسطوره های هنر بازیگری یی افغانسنان به ابدیت پیوست

عزیزالله هدف ، در نو جوانی ، کارش را در شرکت برق ترک کرد ودر لشکر ننداری به هنر تیاتر روی آورد.

 باری ، سال‌ها قبل ، از استاد پرسیدم علتی که کار در شرکت برق را ترک گفتی و به تیاتر روی آوردی چه بود؟

مثل همیشه با لبخند گفت « برق ، ده او وخت ها ، فقط خانه‌های مردمه روشن میکرد و تیاتر افکارشانه . مه هم دومشه انتخاب کدم»

زمانیکه کابل ننداری ساخته شد، که دروقتش یکی از بهترین تیاتر های مدرن در منطقه بود ، آقای هدف فعالیت های هنری اش را در آنجا ادامه داد.

عزیزالله هدف، با استعداد کم نظیر، عشق بی پایان به هنر تمثیل و زحمات شبانه روزی به سرعت به یکی از نام های مطرح در تیاتر افغانستان تبدیل شد.

هدف با هم یاری یی جمعی از بزرگان و نخبه گان تیاتر مثل استاد رفیق صادق ، استاد عبدالقیوم بیسد، حمید جلیا حبیبه عسکر و یک تعداد دگر ، نمایشنامه های سنگین و کلاسیک جهان را در کابل ننداری روی صحنه آورد.

شبی استاد هدف با جمعی از همکاران ، در منزل شان ، مشغول مشق و تمرین نقش هایشان بودند. اول صبح زمانیکه مادر استاد برای ادای نماز بلند می‌شود و می‌بیند که آن‌ها هنوز هم نشسته و تمرین می کنند داخل اتاق می‌شود و خطاب به ایشان می‌گوید « اگه ایقه زحمته ده مکتب می کشیدین ، حال همه تان وزیر بودین.»

 حقا که چه شب‌ها و روز ها را این هنرمندان بی بدیل ما با شکم نیمه گرسنه ولی عشق به هنر و خدمت به مردم ، صادقانه زحمت کشیدند تا هنر ناب را به مردمشان عرضه کنند.

در اوایل سال‌های پنجاه خورشیدی ، هنر مند بی بدیل ، زنده یاد ظاهر هویدا ، آقای هدف را با جمع دگر از هنرمندان مثل اکبر روشن ، حاجی محمد کامران ، سردار محمد ایمن ،به رادیو افغانستان جذب کرد و تیاتر را، زیر نام نمایش رادیویی یا رادیویی ننداره ، به رادیو آورد.

آقای هدف با اجرای، پر قدرت ، صدها نمایشنامه یی رادیویی در سراسر کشور به شهرت رسید.

عزیزالله هدف، از آغازین کار های تولید فلم سینمایی در افغانستان ، در فلم های مختلف نقش بازی کرد که هبوت هنرنمایی اش جاویدانه مانده است. بازی در صد ها فلم کوتاه و بلند تلویزیونی جز از کارنامه‌های با افتخار استاد می باشد.

عزیزالله هدف هنر بازیگری در تیاتر را از یکی از بهترین استادان هنر تیاتر تاجکستان آموخت و با صداقت و امانت داری آموخته هایش را به نسل جوان منتقل می نمود. استاد هدف همیشه در رشد استعداد های جوان صادقانه تلاش می‌کرد .

استاد به دوچیز سخت باورمند بود ، یکی نسل جوان و دوم ابتکار. همیشه می‌گفت کار هنری باید نو و بکر باشد تا هنر رشد و شگوفایی بیابد .

آقای هدف در ایجاد تیاتر آماتور در پوهنتون کابل نقش برجسته و کلیدی یی داشت. تعداد از شاگردان ایشان ، بعد از پایان تحصیل در پوهنتون کابل ، به رادیو تلویزیون افغانستان بشکل حرفوی شروع بکار کردند.

عزیزالله هدف بیشک یکی از بزرگترین هنرمندان تاریخ تیاتر ، سینما، رادیو و تلویزیون در افغانستان می باشد .اومرد باوقار ، مهذب ، متواضع ، صمیمی و دوست بسیاروفادار بود.

هدف در نوجوانی عاشق دختری شد که با تأسف ، نظر به دید نادرست تعدادی از افراد جامعه در مورد هنرمندان ، خانواده دختر با ازدواج او با دختر شان رضایت نداد. هدف هم دگر تا پایان عمر دل به وصلت عشق دگری نبست و تنها زیست.

حاجی کامران ، هنرمند محبوب ، قصه می‌کرد، که یک هفته قبل از مرگ هدف، با او تلیفونی صحبت می‌کردم تا از حالش بپرسم.  او بمن گفت«‌ بیا که یک کاری کنیم» .

این هنرمند بزرگ حتی در بستر مرگ بفکر انجام کاری برای مردمش بود.

عاقبت شمعی که ، نیم قرن ، با سوختن جانش به همه روشنایی می‌بخشید ، هنرمندی که عمری صادقانه به مردمش خدمت کرد ، به آرزوی کار های بیشتر ، در دیار غربت خاموش شد.

خدا حافظ استاد ، روحت شاد و جایت بهشت برین باد!

تا دیدار

 قدیر دانشLämna ett svar