اخراج گروهی و بیسابقه پناهجویان افغان از سویدن

امروز  سه شنبه مورخ 14 اکتوبر 2014  به تعداد 30 پناهجوي افغان از سويدن به اجبار به كابل ديپورت ميشوند كه براي تحقق ان 60 پوليس در پيشروي توقيف خانه اداره مهاجرت در مارشتاي استاكهولم حضور داشتند یعنی برای هر دیپورت شونده سه پولیس مرزی موظف شده بود. در جانب مقابل حدود 50 معترض از نهاد ” هیچ انسانی غیر قانونی نیست ”  برخلاف این دیپورتی اجباری اعتراض مینمودند و شعار های متوقف ساختن این پناهجویان به افغانستان را میدادند. متاسفانه حضور تظاهرکنندگان افغان خیلی کمرنگ بود و سه نفر را تشکیل میداد

 Lämna ett svar