اخراج اجباری پناهجویان افغان با شدن آن ادامه دارد

 قرار است فردا شنبه مورخ 4 ماه می رئیس فامیل یک خانواده بدون زن و اولاد ( زن واولاد ها مخفی شده اند ) به افغانستان دیپورت شود. اداره مهاجرت خلاف کنوانسیون اروپایی به جدایی خانواده ها مبادرت میورزد. نامه ای اخذ کردیم از این پناهجوی افغان

اسم من  …. است من با خانم ام و سه طفل کوچک ام زندگي ميكنيم 

نامه حذف شد

kållered förvaret hus 16

 

امروز یک خانواده افغان بنام حیدری در منزل خود واقع فلن توسط پولیس دستگیر شد و این خانواده متشکل از پنج نفر ( والدین با اطفال دو ساله ، نه ساله و سیزده ساله بوده وشش سال قبل تقاضای پناهندگی در سویدن نمودند. امروز صبح پولیس به خانه شان آمده و همه را دستگیر و به میدان هوایی( Skavsta)  منتقل شده و قرار است فردا ازاین میدان به کابل دیپورت شوند. اخراج پناهجویان افغان در اولویت اخراجی در سویدن قرار دارند زیرا پولیس نمیتواند که به کشورهای عراق ، ایران و سومالی دیپورت نمایند و آنها پلان کاری خود را به حساب پناهجویان افغان پوره میکند. یکی از راه های جلوگیری از دیپورت فشار بالات مقامات در افغانستان است که آنها نیز مانند عراق از پذیرش اخراجی های اجباری خودداری کنندLämna ett svar