احتمال بالای تاسیس مرکز بزرگ پژوهشی اروپا در شهر لوند

همۀ شواهد حکایت از این دارد که مرکز بزرگ تحقیقاتی نوترونی اروپا در سوئد و شهر لوند بر پا می‌شود. برای تاسیس این مرکز سوئد با دو کشور دیگر اروپائی یعنی مجارستان و اسپانیا در رقابت بود. شب گذشته در اجلاسی در بروکسل در این مورد، دو کشور آلمان و فرانسه اعلام کردند که از کاندیداتوری سوئد برای برپائی چنین مرکز تحقیقاتی حمایت خواهند کرد

 در اجلاس شب گذشتۀ بروکسل، وزاری اروپائی مربوطه حضور داشتند و اعلام آمادگی کردند که برای اجرای پروژۀ تاسیس مرکز بزرگ تحقیقاتی اروپائی سرمایه‌گذاری کنند.

 اظهارات لارش لیونبری وزیر تحقیقات و آموزش عالی

Foto:Stig-Åke Jönsson / SCANPIX

 

لارش لیونبوری وزیر تحقیقات و آموزش عالی سوئد می‌گوید به نظر می‌رسد که تکلیف محل ایجاد این مؤسسۀ تحقیقی روشن شده است. او در این مورد می‌گوید:
«ما گام‌های مؤثری در جهت تصمیم‌گیری در این مورد برداشته‌ایم که چنین مرکزی در لوند احداث شود. پس از آن کشور سوئد تصمیم می‌گیرد که در زمانی که امکانات اقتصادی مقتضی فراهم شد، کار را آغاز کند.»
۳۰ درصد از هزینۀ ساختمان مرکز اروپائی تحقیقات را باید سوئد بپردازد که این میزان به کرون مبلغی نزدیک به ۱۳ میلیارد ارزیابی شده است. برای بنای چنین مرکزی نیروی کاری معادل نیروئی که برای ساختن پل اوره‌سوند ، پل ارتباطی سوئد و دانمارک، لازم است. گذشته از آلمان و فرانسه، تا به حال دانمارک، نروژ، لهستان و کشورهای حوزۀ بالتیک نیز وعدۀ کمک مالی برای بنای چنین مؤسسه‌ای داده‌اند. سوئد در حال حاضر مشغول مذاکره با چند کشور اروپائی دیگر برای سرمایه‌گذاری است تا پیش از اخذ تصمیم در مورد تشکیل کنسرسیوم کشورهای عضو اتحادیۀ اروپاست. کنسرسیومی که بتواند کار آزمایش‌های زیست‌محیطی پیش از تاسیس مرکز عظیم تحقیقاتی اروپا را انجام دهد.
قرار است ۵۰۰۰ محقق اتمی از سراسر جهان، مرکز اروپائی تحقیقات نوترونی را مورد بهره‌برداری قرار دهند. در حال حاضر نظیر چنین مرکزی در ژاپن و ایالات متحده وجود دارد و مرکز تحقیقات نوترونی لوند، پس از تاسیس نخستین مرکز اروپائی خواهد بود.

 آرنه یوهانسون و مرکز تحقیقاتی لوند

به گفتۀ آرنه یوهانسون  دبیر اول بخش تکنولوژی و دانش طبیعی در شورای علوم سوئد مؤسسۀ تحقیقات نوترونی را می‌توان به میکروسکوپی عظیم تشبیه کرد که می‌تواند ریزترین ذرات اجسام را مورد مطالعه قرار دهد. او می‌گوید نوترون‌ها (ذرات فاقد بار الکتریکی که با پروتون در ساختمان هستۀ اتم‌ها شرکت دارند: (فرهنگ سوئدی-فارسی گلرنگ) بدون آسیب رساندن به اجسام می‌توانند در آنها نفوذ کنند و از طریق نفوذ آنها می‌توان جزئیات سازنده هر ترکیب را مورد مطالعه قرار داد.

taher.jambarsang@sr.se

 طاهر جام برسنگ

منبع : سايت پژواکLämna ett svar