آگهی تصویر ویدیو

آگهی تصویر ویدیو فلمبرداری و عکاسی محافل دوستان را در سویدن، با شرایط سهل و وسایل مدرن اجرا میکند

http://www.youtube.com/watch?v=5kljnDUyg7gLämna ett svar