آنعده كسانيكه محكوم به اخراج بودند آزاد ميشوند

٢٠-٣٠نفر در سويدن كه به دليل ارتكاب جرايم مختلف محكوم به اخراج به كشور هاي خود شده بودند، به دلايل مختلف اخراج نميشوند و برخي از آنها نيز آزاد خواهند گرديد.

يك مورد مشابه در حال حاضر  اين است كه در ماه مي سال جاري يك مدير مكتب سويدني (Västsvenska Friskole-V) و پنج فرد ديگر  از طرف پوليس امنيت سويدن (Säpo) به جرم تهديد امنيت ملي دستگير شده بودند، در حال حاضر اين افراد را نميتوان به كشور هايشان اخراج كرد و در عوض اين مجرمين آزاد ميشوند.

هر سال حدود ٢٠-٣٠ نفر آزاد ميشوند و اين اقدام عليرغم تصميم اخراج آنها به كشور شان به دليل ارتكاب جرم صورت ميگيرد.

پاتريك  إنگستروم (Patrik Engström ) رئيس پوليس سرحدی ميگويد:      

-البته اين يك مشكل بزرگ است كه ما مواجه هستيم، بخشي از اين تصميم در مورد اخراج افرادي كه مرتكب جرم ميشوند به اين دليل است كه فرد قادر به ادامه جنايت در سويدن نباشد، و همچنان باوجود داشتن حكم محكمه براي اخراج فرد، وقتي كه تصميم اجرا نشود باعث زير سؤال رفتن اعتبار سيستم عدلی و قضایی خواهد گرديد.

هر سال حدود ٦٠٠ نفر، حكم اخراج از سويدن را به دليل ارتكاب جرم دريافت ميكنند و از اين تعداد حدود ٢٠-٣٠ نفر به دلايل مختلف، پروسه اخراج انها به كشورشان اجراء نميشود. ممكن است يك دليل اين باشد كه سويدن به یک كشور  جنگ زده  اخراج نميكند و يا موردی باشد که برخي از كشور ها افرادي را كه بطورداوطلبانه برگشت نمیکنند،  نميپذيرند.

هدف دولت در اين زمينه اين است كه امكان اخراج های اجباری را به تعداد بيشتر كشور ها امكان پذير بسازد.

مورگن یوهانسون ( Morgan Johansson)  وزیر عدلیه و مهاجرت سویدن میگوید که : دراینجا این یک امر ساده و طبیعی است که با هر کشور کار را ادامه دهیم تا یک قرارداد خوب بدست بیاوریم و اتباع این کشور هارا  به وطن هایشان برگردانیم.  

ترجمه :  زرينا سيد جبار

Tel: 0703632532

Email: Jamalsaidzarina1@hotmail.com

Messenger: Zarina Jamalyar

منبع :

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=7326708&fbclid=IwAR1m7de29keWylfNAXv5d3g5JapGsfTo7dL_r-Gb3X_MlwdE2JqmDqcTuqoLämna ett svar